User Tools

Site Tools


examinaskrivaren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
examinaskrivaren [2019-01-24 10:02]
cr [Fack och papperstyper]
examinaskrivaren [2019-01-24 10:04] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 De som hanterar examen på LTH:s kansli har tillgång till särskilda HP-nätverksskrivare på plan 2 i Kårhuset och på plan 5 i E-huset, som enbart är avsedda för att skriva ut examensbevis. De som hanterar examen på LTH:s kansli har tillgång till särskilda HP-nätverksskrivare på plan 2 i Kårhuset och på plan 5 i E-huset, som enbart är avsedda för att skriva ut examensbevis.
  
-{{examensskrivaren_p4015x.jpg?​425 ​ }} +<WRAP important>​Observera att examinaskrivarna endast är avsedda för examina; för alla andra utskriftsändamål ska skrivaren "Canon på lthprint.net.lth.se"​ användas.</​WRAP>​{{  examensskrivaren_p4015x.jpg?​350}}
- +
-<WRAP important>​Observera att examinaskrivarna endast är avsedda för examina; för alla andra utskriftsändamål ska skrivaren "Canon på lthprint.net.lth.se"​ användas.</​WRAP>​+
  
 Examinaskrivarna är identiska och av typen [[ljp4015|HP LaserJet P4015x]] och har statuswebbsidor på adresserna: Examinaskrivarna är identiska och av typen [[ljp4015|HP LaserJet P4015x]] och har statuswebbsidor på adresserna:
examinaskrivaren.txt · Last modified: 2019-01-24 10:04 by cr