User Tools

Site Tools


examinaskrivaren

This is an old revision of the document!


Examinaskrivaren

Examensavdelningen på LTH:s kansli har en särskild HP-nätverksskrivare på plan 3 i Kårhuset, som enbart är avsedd för att skriva ut examensbevis.

Skrivaren är av typen HP LaserJet P4015x och har en statuswebbsida på adressen http://prn142278.kansli.lth.se/ (klicka på “fortsätt till den här webbplatsen” för att komma förbi certifikatvarningen). ASCII Skrivaren är, som alla andra skrivare på kansliet, också dokumenterad på sidan skrivare.

Examensskrivaren har lite särskilda papperstyper och därför särskild konfiguration, enligt nedan.

Fack och papperstyper

Examensskrivaren har lite särskilda papperstyper i de olika facken, och därför särskild konfiguration. Tyvärr heter papperstyperna olika beroende på om man tittar i skrivarens menyer, i skrivarens webbgränssnitt, eller i Windows. Följande tabell kan vara till hjälp, och är också den som är märkt på skrivaren.

Nedan är de papperstyper som är konfigurerade och som ska finnas i respektive fack.

Fack nummer Namn i skrivaren (engelska) Namn i skrivaren (svenska) Namn i Windows Namn på genväg Kommentar
1 Valfri typ Fack för manuell matning, används ej normalt
2 Bond Finpapper Brevpapper Brevpapper Arkivpapper med stor centrerad logotyp
3 Letterhead Brevhuvud Brevhuvud Brevhuvud Arkivpapper med brevhuvud
4 Plain Normal Vanligt Vanligt Arkivpapper

Frågor och svar

Skrivaren stannar och anger att den vill plocka papper ur fack 1. Vad ska jag göra?

Fack 1 är det manuella facket, för manuell matning.

Skrivaren väljer det facket och föreslår att papper ska fyllas på där, om något av följande har inträffat:

  1. Man har vid utskrift valt att låta skrivaren välja fack automatiskt efter papperstyp, och skrivaren hittar inte den papperstyp man angivit i de ordinarie facken, 2 till 4, dvs fel papperstyp har valts.
  2. Man har explicit valt fack 1 när man skriver ut.

Händer detta står det på skrivarens statussida att skrivaren önskar att papperstypen “normal” fylls på i manuella facket, fack 1. Samma information står i skrivarens display. För att komma vidare, trycker man OK på skrivarens knappsats, så föreslår den något annat fack att ta pappret ifrån. Tryck OK en gång till för att manuellt bekräfta skrivarens förslag.

Naturligtvis ska man inte manuellt behöva bekräfta valet av fack på skrivaren på detta sätt.

Den bästa lösningen är istället att vid utskrift låta skrivaren välja fack automatiskt, och välja någon av de papperstyper som finns lagrade i skrivaren. Se bilden.

Support

Kontakta LTH Support för support.

examinaskrivaren.1526645204.txt.gz · Last modified: 2018-05-18 14:06 by cr