User Tools

Site Tools


examinaskrivaren

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
examinaskrivaren [2015-07-01 11:27]
cr
examinaskrivaren [2019-01-24 10:04] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Examinaskrivaren ====== ====== Examinaskrivaren ======
  
-Examensavdelningen ​på LTH:s kansli har en särskild ​HP-nätverksskrivare på plan i Kårhuset, som enbart är avsedd ​för att skriva ut examensbevis.+De som hanterar examen ​på LTH:s kansli har tillgång till särskilda ​HP-nätverksskrivare på plan i Kårhuset ​och på plan 5 i E-huset, som enbart är avsedda ​för att skriva ut examensbevis.
  
-Skrivaren ​är av typen [[ljp4015|HP LaserJet P4015x]] och har en statuswebbsida ​på adressen **http://​prn142278.kansli.lth.se/** (klicka på "fortsätt till den här webbplatsen"​ för att komma förbi certifikatvarningen). {{  examensskrivaren_p4015x.jpg?​425}} Skrivaren är, som alla andra skrivare på kansliet, också dokumenterad på sidan [[skrivare]].+<WRAP important>​Observera att examinaskrivarna endast ​är avsedda för examina; för alla andra utskriftsändamål ska skrivaren "​Canon ​på lthprint.net.lth.se" ​användas.</​WRAP>​{{  examensskrivaren_p4015x.jpg?​350}}
  
-Examensskrivaren ​har lite särskilda papperstyper och därför särskild konfiguration,​ enligt nedan. ​+Examinaskrivarna är identiska och av typen [[ljp4015|HP LaserJet P4015x]] och har statuswebbsidor på adresserna:​ 
 +  * **http://​prn142278.kh.lth.lu.se** (Kårhuset) 
 +  * **http://​prn142244.e.lth.lu.se** (E-huset) 
 + 
 +<WRAP tip>​Klicka på "​fortsätt till den här webbplatsen"​ för att komma förbi certifikatvarningen.</​WRAP>​ 
 + 
 +Examinaskrivarna är, som alla andra skrivare på kansliet, också dokumenterade på sidan [[skrivare]]. 
 + 
 +Examensskrivarna ​har särskilda papperstyper och därför särskild konfiguration,​ enligt nedan. ​
  
  
Line 11: Line 19:
 ===== Fack och papperstyper ===== ===== Fack och papperstyper =====
  
-Examensskrivaren har lite särskilda papperstyper i de olika facken, och därför särskild konfiguration. Tyvärr heter papperstyperna olika beroende på om man tittar i skrivarens menyer, i skrivarens webbgränssnitt,​ eller i [[Windows]]. Följande tabell kan vara till hjälp, och är också den som är märkt på skrivaren.+Examensskrivaren har särskilda papperstyper i de olika facken, och därför särskild konfiguration. Tyvärr heter papperstyperna olika beroende på om man tittar i skrivarens menyer, i skrivarens webbgränssnitt,​ eller i [[Windows]]. Följande tabell kan vara till hjälp, och är också den som är märkt på skrivaren.
  
 Nedan är de papperstyper som är konfigurerade och som ska finnas i respektive fack. Nedan är de papperstyper som är konfigurerade och som ska finnas i respektive fack.
Line 42: Line 50:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Kontakta [[Helpdesk]] för support.+Kontakta [[LTH Support]] för support.
  
  
  
examinaskrivaren.1435742854.txt.gz · Last modified: 2015-07-01 11:27 by cr