User Tools

Site Tools


examinaskrivaren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
examinaskrivaren [2019-01-24 10:02]
cr [Examinaskrivaren]
examinaskrivaren [2019-01-24 10:02]
cr [Fack och papperstyper]
Line 21: Line 21:
 ===== Fack och papperstyper ===== ===== Fack och papperstyper =====
  
-Examensskrivaren har lite särskilda papperstyper i de olika facken, och därför särskild konfiguration. Tyvärr heter papperstyperna olika beroende på om man tittar i skrivarens menyer, i skrivarens webbgränssnitt,​ eller i [[Windows]]. Följande tabell kan vara till hjälp, och är också den som är märkt på skrivaren.+Examensskrivaren har särskilda papperstyper i de olika facken, och därför särskild konfiguration. Tyvärr heter papperstyperna olika beroende på om man tittar i skrivarens menyer, i skrivarens webbgränssnitt,​ eller i [[Windows]]. Följande tabell kan vara till hjälp, och är också den som är märkt på skrivaren.
  
 Nedan är de papperstyper som är konfigurerade och som ska finnas i respektive fack. Nedan är de papperstyper som är konfigurerade och som ska finnas i respektive fack.
examinaskrivaren.txt · Last modified: 2019-01-24 10:04 by cr