User Tools

Site Tools


examinaskrivaren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
examinaskrivaren [2019-01-24 09:57]
cr
examinaskrivaren [2019-01-24 10:04]
cr
Line 3: Line 3:
 De som hanterar examen på LTH:s kansli har tillgång till särskilda HP-nätverksskrivare på plan 2 i Kårhuset och på plan 5 i E-huset, som enbart är avsedda för att skriva ut examensbevis. De som hanterar examen på LTH:s kansli har tillgång till särskilda HP-nätverksskrivare på plan 2 i Kårhuset och på plan 5 i E-huset, som enbart är avsedda för att skriva ut examensbevis.
  
-Skrivarna ​är identiska och av typen [[ljp4015|HP LaserJet P4015x]] och har statuswebbsidor på adresserna:+<WRAP important>​Observera att examinaskrivarna endast är avsedda för examina; för alla andra utskriftsändamål ska skrivaren "Canon på lthprint.net.lth.se"​ användas.</​WRAP>​{{ ​ examensskrivaren_p4015x.jpg?​350}} 
 + 
 +Examinaskrivarna ​är identiska och av typen [[ljp4015|HP LaserJet P4015x]] och har statuswebbsidor på adresserna:
   * **http://​prn142278.kh.lth.lu.se** (Kårhuset)   * **http://​prn142278.kh.lth.lu.se** (Kårhuset)
   * **http://​prn142244.e.lth.lu.se** (E-huset)   * **http://​prn142244.e.lth.lu.se** (E-huset)
  
-{{  examensskrivaren_p4015x.jpg?​425}}<WRAP tip>​Klicka på "​fortsätt till den här webbplatsen"​ för att komma förbi certifikatvarningen.</​WRAP>​ +<WRAP tip>​Klicka på "​fortsätt till den här webbplatsen"​ för att komma förbi certifikatvarningen.</​WRAP>​
-<WRAP important>​Observera att examinaskrivarna endast är avsedda för examina; för alla andra utskriftsändamål ska skrivaren "Canon på lthprint.net.lth.se"​ användas.</​WRAP>​+
  
 Examinaskrivarna är, som alla andra skrivare på kansliet, också dokumenterade på sidan [[skrivare]]. Examinaskrivarna är, som alla andra skrivare på kansliet, också dokumenterade på sidan [[skrivare]].
  
-Examensskrivarna har lite särskilda papperstyper och därför särskild konfiguration,​ enligt nedan. ​+Examensskrivarna har särskilda papperstyper och därför särskild konfiguration,​ enligt nedan. ​
  
  
Line 18: Line 19:
 ===== Fack och papperstyper ===== ===== Fack och papperstyper =====
  
-Examensskrivaren har lite särskilda papperstyper i de olika facken, och därför särskild konfiguration. Tyvärr heter papperstyperna olika beroende på om man tittar i skrivarens menyer, i skrivarens webbgränssnitt,​ eller i [[Windows]]. Följande tabell kan vara till hjälp, och är också den som är märkt på skrivaren.+Examensskrivaren har särskilda papperstyper i de olika facken, och därför särskild konfiguration. Tyvärr heter papperstyperna olika beroende på om man tittar i skrivarens menyer, i skrivarens webbgränssnitt,​ eller i [[Windows]]. Följande tabell kan vara till hjälp, och är också den som är märkt på skrivaren.
  
 Nedan är de papperstyper som är konfigurerade och som ska finnas i respektive fack. Nedan är de papperstyper som är konfigurerade och som ska finnas i respektive fack.
examinaskrivaren.txt · Last modified: 2019-01-24 10:04 by cr