User Tools

Site Tools


examinaskrivaren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
examinaskrivaren [2015-07-01 11:27]
cr
examinaskrivaren [2019-01-24 10:02]
cr [Examinaskrivaren]
Line 1: Line 1:
 ====== Examinaskrivaren ====== ====== Examinaskrivaren ======
  
-Examensavdelningen ​på LTH:s kansli har en särskild ​HP-nätverksskrivare på plan i Kårhuset, som enbart är avsedd ​för att skriva ut examensbevis.+De som hanterar examen ​på LTH:s kansli har tillgång till särskilda ​HP-nätverksskrivare på plan i Kårhuset ​och på plan 5 i E-huset, som enbart är avsedda ​för att skriva ut examensbevis.
  
-Skrivaren är av typen [[ljp4015|HP LaserJet P4015x]] och har en statuswebbsida på adressen **http://​prn142278.kansli.lth.se/​** (klicka på "​fortsätt till den här webbplatsen"​ för att komma förbi certifikatvarningen). ​{{  examensskrivaren_p4015x.jpg?​425}} ​Skrivaren är, som alla andra skrivare på kansliet, också dokumenterad på sidan [[skrivare]].+{{examensskrivaren_p4015x.jpg?​425 ​ }}
  
-Examensskrivaren ​har lite särskilda papperstyper och därför särskild konfiguration,​ enligt nedan. ​+<WRAP important>​Observera att examinaskrivarna endast är avsedda för examina; för alla andra utskriftsändamål ska skrivaren "Canon på lthprint.net.lth.se"​ användas.</​WRAP>​ 
 + 
 +Examinaskrivarna är identiska och av typen [[ljp4015|HP LaserJet P4015x]] och har statuswebbsidor på adresserna:​ 
 +  * **http://​prn142278.kh.lth.lu.se** (Kårhuset) 
 +  * **http://​prn142244.e.lth.lu.se** (E-huset) 
 + 
 +<WRAP tip>​Klicka på "​fortsätt till den här webbplatsen"​ för att komma förbi certifikatvarningen.</​WRAP>​ 
 + 
 +Examinaskrivarna är, som alla andra skrivare på kansliet, också dokumenterade på sidan [[skrivare]]. 
 + 
 +Examensskrivarna ​har särskilda papperstyper och därför särskild konfiguration,​ enligt nedan. ​
  
  
Line 42: Line 52:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Kontakta [[Helpdesk]] för support.+Kontakta [[LTH Support]] för support.
  
  
  
examinaskrivaren.txt · Last modified: 2019-01-24 10:04 by cr