User Tools

Site Tools


examinaskrivaren

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
examinaskrivaren [2015-07-01 11:27]
cr
examinaskrivaren [2019-01-24 10:02]
cr [Examinaskrivaren]
Line 1: Line 1:
 ====== Examinaskrivaren ====== ====== Examinaskrivaren ======
  
-Examensavdelningen ​på LTH:s kansli har en särskild ​HP-nätverksskrivare på plan i Kårhuset, som enbart är avsedd ​för att skriva ut examensbevis.+De som hanterar examen ​på LTH:s kansli har tillgång till särskilda ​HP-nätverksskrivare på plan i Kårhuset ​och på plan 5 i E-huset, som enbart är avsedda ​för att skriva ut examensbevis.
  
-Skrivaren är av typen [[ljp4015|HP LaserJet P4015x]] och har en statuswebbsida på adressen **http://​prn142278.kansli.lth.se/​** (klicka på "​fortsätt till den här webbplatsen"​ för att komma förbi certifikatvarningen). ​{{  examensskrivaren_p4015x.jpg?​425}} ​Skrivaren är, som alla andra skrivare på kansliet, också dokumenterad på sidan [[skrivare]].+{{examensskrivaren_p4015x.jpg?​425 ​ }}
  
-Examensskrivaren ​har lite särskilda papperstyper och därför särskild konfiguration,​ enligt nedan. ​+<WRAP important>​Observera att examinaskrivarna endast är avsedda för examina; för alla andra utskriftsändamål ska skrivaren "Canon på lthprint.net.lth.se"​ användas.</​WRAP>​ 
 + 
 +Examinaskrivarna är identiska och av typen [[ljp4015|HP LaserJet P4015x]] och har statuswebbsidor på adresserna:​ 
 +  * **http://​prn142278.kh.lth.lu.se** (Kårhuset) 
 +  * **http://​prn142244.e.lth.lu.se** (E-huset) 
 + 
 +<WRAP tip>​Klicka på "​fortsätt till den här webbplatsen"​ för att komma förbi certifikatvarningen.</​WRAP>​ 
 + 
 +Examinaskrivarna är, som alla andra skrivare på kansliet, också dokumenterade på sidan [[skrivare]]. 
 + 
 +Examensskrivarna ​har särskilda papperstyper och därför särskild konfiguration,​ enligt nedan. ​
  
  
Line 42: Line 52:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Kontakta [[Helpdesk]] för support.+Kontakta [[LTH Support]] för support.
  
  
  
examinaskrivaren.txt · Last modified: 2019-01-24 10:04 by cr