User Tools

Site Tools


examinaskrivaren

Examinaskrivaren

De som hanterar examen på LTH:s kansli har tillgång till särskilda HP-nätverksskrivare på plan 2 i Kårhuset och på plan 5 i E-huset, som enbart är avsedda för att skriva ut examensbevis.

Observera att examinaskrivarna endast är avsedda för examina; för alla andra utskriftsändamål ska skrivaren “Canon på lthprint.net.lth.se” användas.

ASCII

Examinaskrivarna är identiska och av typen HP LaserJet P4015x och har statuswebbsidor på adresserna:

Klicka på “fortsätt till den här webbplatsen” för att komma förbi certifikatvarningen.

Examinaskrivarna är, som alla andra skrivare på kansliet, också dokumenterade på sidan skrivare.

Examensskrivarna har särskilda papperstyper och därför särskild konfiguration, enligt nedan.

Fack och papperstyper

Examensskrivaren har särskilda papperstyper i de olika facken, och därför särskild konfiguration. Tyvärr heter papperstyperna olika beroende på om man tittar i skrivarens menyer, i skrivarens webbgränssnitt, eller i Windows. Följande tabell kan vara till hjälp, och är också den som är märkt på skrivaren.

Nedan är de papperstyper som är konfigurerade och som ska finnas i respektive fack.

Fack nummer Namn i skrivaren (engelska) Namn i skrivaren (svenska) Namn i Windows Namn på genväg Kommentar
1 Valfri typ Fack för manuell matning, används ej normalt
2 Bond Finpapper Brevpapper Brevpapper Arkivpapper med stor centrerad logotyp
3 Letterhead Brevhuvud Brevhuvud Brevhuvud Arkivpapper med brevhuvud
4 Plain Normal Vanligt Vanligt Arkivpapper

Frågor och svar

Skrivaren stannar och anger att den vill plocka papper ur fack 1. Vad ska jag göra?

Fack 1 är det manuella facket, för manuell matning.

Skrivaren väljer det facket och föreslår att papper ska fyllas på där, om något av följande har inträffat:

  1. Man har vid utskrift valt att låta skrivaren välja fack automatiskt efter papperstyp, och skrivaren hittar inte den papperstyp man angivit i de ordinarie facken, 2 till 4, dvs fel papperstyp har valts.
  2. Man har explicit valt fack 1 när man skriver ut.

Händer detta står det på skrivarens statussida att skrivaren önskar att papperstypen “normal” fylls på i manuella facket, fack 1. Samma information står i skrivarens display. För att komma vidare, trycker man OK på skrivarens knappsats, så föreslår den något annat fack att ta pappret ifrån. Tryck OK en gång till för att manuellt bekräfta skrivarens förslag.

Naturligtvis ska man inte manuellt behöva bekräfta valet av fack på skrivaren på detta sätt.

Den bästa lösningen är istället att vid utskrift låta skrivaren välja fack automatiskt, och välja någon av de papperstyper som finns lagrade i skrivaren. Se bilden.

Support

Kontakta LTH Support för support.

examinaskrivaren.txt · Last modified: 2019-01-24 10:04 by cr