User Tools

Site Tools


examina:start

Examina

Denna wiki innehåller dokumentation för hur man skapar grund- respektive forskarexamina samt Diploma Supplement.

Aktuellt makro laddas ner från Ladoks interna sidor under www.ladok.se. Du behöver ansöka om ett konto för att kunna logga in på sidorna.

Ansök om användarkonto

Aktuell version är 7.10. Detta makro kan användas till både grund- och forskarexamina.

Grundexamina

Forskarexamina

Diploma Supplement

Utskrifter

Utskrifter av examensbevis görs på en skrivare med plats för flera olika papperstyper. Se Kårhus v3 examina för dokumentation om denna.

Mötesanteckningar

Länkar

examina/start.txt · Last modified: 2015-05-12 13:04 by rb