User Tools

Site Tools


examina:2011-10-27

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
examina:2011-10-27 [2011-10-27 13:50]
pelle
examina:2011-10-27 [2011-10-27 14:12] (current)
pelle
Line 2: Line 2:
  
 Närvarande:​ Malin, Lotta, Minna, Pelle Närvarande:​ Malin, Lotta, Minna, Pelle
 +
 +Pelle visar wikin och hur man redigerar/​skapar sidor.
 +
 +PAFs makro används tills vi har utvecklat eget. Lotta dubbelkollar med Camilla om detta.
 +
 +Pelle ordnar en dator som avdelningen kan använda för att prova nya makrot.
 +
 +Nästa möte: 2011-11-24
examina/2011-10-27.txt · Last modified: 2011-10-27 14:12 by pelle