User Tools

Site Tools


examina:2011-10-27

Möte om makron

Närvarande: Malin, Lotta, Minna, Pelle

Pelle visar wikin och hur man redigerar/skapar sidor.

PAFs makro används tills vi har utvecklat eget. Lotta dubbelkollar med Camilla om detta.

Pelle ordnar en dator som avdelningen kan använda för att prova nya makrot.

Nästa möte: 2011-11-24

examina/2011-10-27.txt · Last modified: 2011-10-27 14:12 by pelle