User Tools

Site Tools


examensarbete

This page in English

Examensarbete

I slutet av civilingenjörsutbildningen ska alla studenter göra ett examensarbete (ofta kallat exjobb). För mer information om detta, se http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/.

När du gör examensarbete är det institutionen där du gör examensarbetet som ska stå för all nödvändig utrustning som du behöver för att utföra examensarbetet. Detta eftersom institutionen får ersättning för att du gör examensarbetet hos dem.

Detta gäller även kostnader för IT. Behöver du alltså till exempel tillgång till en särskild dator eller licenser till särskild programvara för ditt examensarbete, så ska du i första hand prata med din handledare på institutionen, eftersom det är institutionens ansvar.

Har du övriga frågor om examensarbete som inte finns besvarade på länken ovan, prata med din studievägledare, se http://www.student.lth.se/studie-och-karriaervaegledning/.

examensarbete.txt · Last modified: 2018-09-19 17:31 by cr