User Tools

Site Tools


ergonomi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ergonomi [2017-06-28 11:06]
cr
ergonomi [2017-11-14 11:48] (current)
cr
Line 26: Line 26:
 RollerMouse är det vanligaste förekommande hjälpmedlet på kansliet, och det har vi på lager om du vill prova. Kontakta i så fall [[LTH Support]]. RollerMouse är det vanligaste förekommande hjälpmedlet på kansliet, och det har vi på lager om du vill prova. Kontakta i så fall [[LTH Support]].
  
-För mer information om RollerMouse,​ se http://www.contour-design.se/produkter/​rollermouse-classic2.+För mer information om RollerMouse,​ se http://www.contourdesign.se/.
  
  
 === RollerWave handledsstöd === === RollerWave handledsstöd ===
  
-Till RollerMouse finns även möjlighet att koppla ett extra förlängt handledsstöd med namnet RollerWave. För mer information,​ se http://www.contour-design.se/produkter/​rollerwave2.+Till RollerMouse finns även möjlighet att koppla ett extra förlängt handledsstöd med namnet RollerWave. För mer information,​ se http://www.contourdesign.se/.
  
  
ergonomi.txt · Last modified: 2017-11-14 11:48 by cr