User Tools

Site Tools


ergonomi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ergonomi [2014-06-10 15:08]
cr [Stor eller liten bärbar dator?]
ergonomi [2019-04-17 12:05] (current)
cr [Axelremsväska, datorryggsäck eller fodral?]
Line 6: Line 6:
 Företagshälsovården vid LU rekommenderar ofta ergonomiska centralt placerade pekdon, istället för en vanlig [[datormus]],​ vid besvär med musarm eller axlar/nacke vid kontorsarbete. Centralt placerade pekdon kan avlasta nacke och axlar vid datorarbete. Företagshälsovården vid LU rekommenderar ofta ergonomiska centralt placerade pekdon, istället för en vanlig [[datormus]],​ vid besvär med musarm eller axlar/nacke vid kontorsarbete. Centralt placerade pekdon kan avlasta nacke och axlar vid datorarbete.
  
-För detta ändamål har vi rullstavsmöss av typen //​RollerMouse//​ på lager. Behöver du en sådan, eller vill prova en sådan, kontakta [[Helpdesk]]. Det finns även andra typer av rullstavsmöss,​ eller centrala pekdon där staven är utbytt mot en särskild rullplatta, exempelvis //​MouseTrapper//​. Nedan finns ett antal alternativ angivna.+För detta ändamål har vi rullstavsmöss av typen //​RollerMouse//​ på lager. Behöver du en sådan, eller vill prova en sådan, kontakta [[LTH Support]]. Det finns även andra typer av rullstavsmöss,​ eller centrala pekdon där staven är utbytt mot en särskild rullplatta, exempelvis //​MouseTrapper//​. Nedan finns ett antal alternativ angivna.
  
-Har du särskilda behov eller önskemål angående detta, eller något önskemål på något annat ergonomiskt hjälpmedel,​ kontakta [[Helpdesk]].+Har du särskilda behov eller önskemål angående detta, eller något önskemål på något annat ergonomiskt hjälpmedel,​ kontakta [[LTH Support]].
  
  
Line 24: Line 24:
 {{rollermouse_classic2.jpg?​400 ​ }} RollerMouse är ett centralt placerat pekdon, en s.k. rullstavsmus. Den består av en rullstav, rullhjul och tryckknappar för vänster-, dubbel- och högerklick. Allt detta är integrerat i ett handledsstöd. Handledsstödet som ingår kan vid behov dessutom kompletteras med olika typer av förlängningar. {{rollermouse_classic2.jpg?​400 ​ }} RollerMouse är ett centralt placerat pekdon, en s.k. rullstavsmus. Den består av en rullstav, rullhjul och tryckknappar för vänster-, dubbel- och högerklick. Allt detta är integrerat i ett handledsstöd. Handledsstödet som ingår kan vid behov dessutom kompletteras med olika typer av förlängningar.
  
-RollerMouse är det vanligaste förekommande hjälpmedlet på kansliet, och det har vi på lager om du vill prova. Kontakta i så fall [[Helpdesk]].+RollerMouse är det vanligaste förekommande hjälpmedlet på kansliet, och det har vi på lager om du vill prova. Kontakta i så fall [[LTH Support]].
  
-För mer information om RollerMouse,​ se http://www.contour-design.se/produkter/​rollermouse-classic2.+För mer information om RollerMouse,​ se http://www.contourdesign.se/.
  
  
 === RollerWave handledsstöd === === RollerWave handledsstöd ===
  
-Till RollerMouse finns även möjlighet att koppla ett extra förlängt handledsstöd med namnet RollerWave. För mer information,​ se http://www.contour-design.se/produkter/​rollerwave2.+Till RollerMouse finns även möjlighet att koppla ett extra förlängt handledsstöd med namnet RollerWave. För mer information,​ se http://www.contourdesign.se/.
  
  
Line 37: Line 37:
 ==== BarMouse ==== ==== BarMouse ====
  
-Ett alternativ till RollerMouse är BarMouse, som till funktionen är i det närmaste identisk, men vars framkant är lite lägre. Upplever du att RollerMouse har för hög kant kan en BarMouse med extra handledsstöd vara ett alternativ. För mer information om BarMouse, se http://www.barmouse.se/.+Ett alternativ till RollerMouse är BarMouse, som till funktionen är i det närmaste identisk, men vars framkant är lite lägre. Upplever du att RollerMouse har för hög kant kan en BarMouse med extra handledsstöd vara ett alternativ. För mer information om BarMouse, se http://www.ergoption.com/kategori/51.
  
  
Line 44: Line 44:
 {{mousetrapper_advance.jpg?​300 ​ }} MouseTrapper påminner om RollerMouse ovan, med den viktiga skillnaden att istället för en rullstav använder MouseTrapper en rullplatta. {{mousetrapper_advance.jpg?​300 ​ }} MouseTrapper påminner om RollerMouse ovan, med den viktiga skillnaden att istället för en rullstav använder MouseTrapper en rullplatta.
  
-För mer information om MouseTrapper,​ se http://​www.mousetrapper.se/​mousetrapper-advance-p-26-c-117.aspx. +För mer information om MouseTrapper,​ se http://​www.mousetrapper.se/​
  
  
Line 63: Line 62:
 ===== Bärbar dator ===== ===== Bärbar dator =====
  
-Har du fått tillåtelse att ha en bärbar dator som arbetsdator ber vi dig alltid ta ställning till ytterligare ett par frågor som har med ergonomi att göra:+Har du fått tillåtelse att ha en [[bärbara datorer|bärbar dator]] som arbetsdator ber vi dig alltid ta ställning till ytterligare ett par frågor som har med ergonomi att göra:
  
 ==== Stor eller liten bärbar dator? ==== ==== Stor eller liten bärbar dator? ====
  
-Våra bärbara datorer finns i allmänhet i två storlekar((Datorstorleken "​stor",​ dvs ca 15 tum och större, efterfrågas i praktiken nästan aldrig, så sådana har vi inte i lager.)):+Våra [[bärbara datorer]] finns i allmänhet i två storlekar((Datorstorleken "​stor",​ dvs ca 15 tum och större, efterfrågas i praktiken nästan aldrig, så sådana har vi inte i lager.)):
  
-  * **Liten** -- skärmstorlek ​12,tum, vikt från ca 1,33 kg +  * **Liten** -- skärmstorlek ​13,tum 
-  * **Mellan** -- skärmstorlek 14,0 tum, vikt från ca 1,58 kg+  * **Mellan** -- skärmstorlek 14,0 tum 
 + 
 +Närmare specifikation av datorernainklusive uppgifter om deras vikt och bildskärmsupplösningfinns på http://​www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​it-post-och-telefoni/​it-utrustning/​baerbart/​.
  
 Oavsett vilken av ovanstående datorer du väljer, så installerar vi alltid en dockningsstation,​ en fullstor extern bildskärm och vanligt tangentbord och mus på din arbetsplats. Arbetar du med den bärbara datorn i dockningsstationen blir alltså upplevelsen i det närmaste identisk som med en stationär dator, och den bärbara datorns storlek gör då ingen praktisk skillnad. Oavsett vilken av ovanstående datorer du väljer, så installerar vi alltid en dockningsstation,​ en fullstor extern bildskärm och vanligt tangentbord och mus på din arbetsplats. Arbetar du med den bärbara datorn i dockningsstationen blir alltså upplevelsen i det närmaste identisk som med en stationär dator, och den bärbara datorns storlek gör då ingen praktisk skillnad.
Line 84: Line 85:
     * + Större bildskärm.     * + Större bildskärm.
     * + Större tangentbord.     * + Större tangentbord.
 +
 +Pris- och prestandamässigt är datorerna i det närmaste identiska. Det är alltså i praktiken endast ovanstående ergonomiska aspekter som skiljer.
  
 Saker som kan påverka ditt val är alltså: Saker som kan påverka ditt val är alltså:
Line 91: Line 94:
   * Behöver du skriva mycket på datorn?   * Behöver du skriva mycket på datorn?
  
-Valet mellan ovanstående storlekar på bärbar dator är därför alltid ditt eget. Meddela [[Helpdesk]] vilken storlek på dator du önskar.+Valet mellan ovanstående storlekar på bärbar dator är därför alltid ditt eget. Meddela [[LTH Support]] vilken storlek på dator du önskar.
  
-Vill du jämföra datormodellerna "​live"​ innan du bestämmer dig? Kontakta [[Helpdesk]].+Vill du jämföra datormodellerna "​live"​ innan du bestämmer dig? Kontakta [[LTH Support]].
  
  
-==== Axelremsväska ​eller datorryggsäck?​ ====+==== Axelremsväskadatorryggsäck ​eller fodral? ====
  
-Föredrar du att bära datorn i en väska med handtag och axelrem, eller vill du hellre bära den på ryggen? Vi kan erbjuda följande ​två typer av datorväskor:​+Föredrar du att bära datorn i en väska med handtag och axelrem, eller vill du hellre bära den på ryggen? Eller har du rentav en egen väska som du vill fortsätta använda, och behöver bara ett fodral till datorn? Vi kan erbjuda följande typer av datorväskor:​
  
   * Datorväska av axelremstyp   * Datorväska av axelremstyp
   * Datorryggsäck   * Datorryggsäck
 +  * Fodral
  
-Återigen är valet alltid ditt eget -- meddela [[Helpdesk]] vad du önskar. +Återigen är valet alltid ditt eget -- meddela [[LTH Support]] vad du önskar.
  
 +<WRAP important>​Vi rekommenderar att du alltid använder någon typ av fodrad datorväska när du tar med dig datorn. Detta eftersom det ger datorn ett välbehövligt skydd och fungerar på så sätt som en mycket billig försäkring mot många olyckor. Vi har flera olika typer av väskor att välja mellan enligt ovan.</​WRAP>​
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
Line 113: Line 117:
 Har du fler frågor om ergonomi kring din datorarbetsplats?​ Se Företagshälsovårdens sidor: Har du fler frågor om ergonomi kring din datorarbetsplats?​ Se Företagshälsovårdens sidor:
  
-  * http://www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/foeretagshaelsovaarden/​ergonomi/​anpassning-av-arbetsplats+  * http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/​foretagshalsovarden
  
 På sidorna ovan finns också kontaktuppgifter till personal vid Företagshälsovården som gärna svarar på frågor, och även vid behov kan hjälpa dig med personlig konsultation. På sidorna ovan finns också kontaktuppgifter till personal vid Företagshälsovården som gärna svarar på frågor, och även vid behov kan hjälpa dig med personlig konsultation.
Line 120: Line 124:
 ==== Utprovning ==== ==== Utprovning ====
  
-Vill du prova något ergonomiskt datorhjälpmedel,​ kontakta [[Helpdesk]].+Vill du prova något ergonomiskt datorhjälpmedel,​ kontakta [[LTH Support]].
  
  
ergonomi.1402405697.txt.gz · Last modified: 2014-06-10 15:08 by cr