User Tools

Site Tools


ergonomi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ergonomi [2019-04-17 11:55]
cr
ergonomi [2019-04-17 12:05]
cr [Axelremsväska, datorryggsäck eller fodral?]
Line 109: Line 109:
 Återigen är valet alltid ditt eget -- meddela [[LTH Support]] vad du önskar. Återigen är valet alltid ditt eget -- meddela [[LTH Support]] vad du önskar.
  
 +<WRAP important>​Vi rekommenderar att du alltid använder någon typ av fodrad datorväska när du tar med dig datorn. Detta eftersom det ger datorn ett välbehövligt skydd och fungerar på så sätt som en mycket billig försäkring mot många olyckor. Vi har flera olika typer av väskor att välja mellan enligt ovan.</​WRAP>​
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
ergonomi.txt · Last modified: 2019-04-17 12:05 by cr