User Tools

Site Tools


ergonomi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
ergonomi [2018-06-18 11:38]
cr [Axelremsväska, datorryggsäck eller fodral?]
ergonomi [2019-04-17 11:55]
cr
Line 68: Line 68:
 Våra [[bärbara datorer]] finns i allmänhet i två storlekar((Datorstorleken "​stor",​ dvs ca 15 tum och större, efterfrågas i praktiken nästan aldrig, så sådana har vi inte i lager.)): Våra [[bärbara datorer]] finns i allmänhet i två storlekar((Datorstorleken "​stor",​ dvs ca 15 tum och större, efterfrågas i praktiken nästan aldrig, så sådana har vi inte i lager.)):
  
-  * **Liten** -- skärmstorlek ​12,tum+  * **Liten** -- skärmstorlek ​13,tum
   * **Mellan** -- skärmstorlek 14,0 tum   * **Mellan** -- skärmstorlek 14,0 tum
  
ergonomi.txt · Last modified: 2019-04-17 12:05 by cr