User Tools

Site Tools


ergonomi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
ergonomi [2017-11-14 11:48]
cr
ergonomi [2018-06-18 11:38]
cr [Axelremsväska, datorryggsäck eller fodral?]
Line 105: Line 105:
   * Datorväska av axelremstyp   * Datorväska av axelremstyp
   * Datorryggsäck   * Datorryggsäck
-  * Fodral ​//(finns endast till den mindre datorstorleken)//​+  * Fodral
  
 Återigen är valet alltid ditt eget -- meddela [[LTH Support]] vad du önskar. Återigen är valet alltid ditt eget -- meddela [[LTH Support]] vad du önskar.
ergonomi.txt · Last modified: 2019-04-17 12:05 by cr