User Tools

Site Tools


epic

EPIC

Bakgrund

EPIC, “E-posten i centrum”, är ett självbetjäningssystem vid Lunds universitet där universitetsanställda själva kan skapa och administrera e-postlistor (även kallat distributionslistor eller sändlistor).

Inloggning

Inloggning i EPIC sker på https://epic.lu.se/. Om du inte kommer in, se avsnittet Behörighet nedan.

Behörighet

Behörighet till EPIC kontrolleras av behörigheter i Lucat som alla anställda kan söka. Det finns behörigheter i två nivåer:

  1. Distributionslisteansvarig — Denna behörighet ger tillgång till att lägga upp officiella e-postlistor för den organisatoriska enhetens räkning.
  2. Distributionslisteanvändare — Denna behörighet ger tillgång till att skapa e-postlistor.

Det kan vara så att du redan har fått någon av dessa behörigheter per automatik. I så fall är det bara att logga in i Epic enligt ovan.

Om du inte redan har dessa behörigheter, eller saknar den behörighet du önskar, behöver du inte vara orolig. Du kan enkelt ansöka om dem i Lucat genom att följa instruktionerna nedan.

Söka behörighet

I detta exempel beskriver vi hur man söker den lägre behörigheten “distributionslisteanvändare”. Förfarandet är princip detsamma om man söker den högre behörigheten “distributionslisteansvarig”.

Börja med att logga in i Lucathttps://lucat.lu.se/ och följ därefter följande steg:

  1. Välj “Mina behörigheter” i menyn till vänster, under “Min sida”.
  2. Klicka därefter på “Ansök om behörighet”.
  3. Välj IT-tjänstgrupp “Bas-IT-tjänster”, IT-tjänst “Epost” och behörighet “Distributionslisteanvändare”. I exemplet i bilden innehas redan behörigheten “Distributionslisteanvändare” så den enda ytterligare behörighet som kan sökas är “Distributionslisteansvarig”.
  4. Välj att söka upp din verksamhetsorganisation, antingen din avdelning eller hela din institution, beroende på vilken nivå av behörighet du önskar och på vilken nivå ni vill lägga och administratera listorna. Du kan också välja att ansöka om behörighet för flera olika verksamhetsorganisationer på olika nivåer samtidigt.
  5. Klicka på “Lägg till”.
  6. Klicka på “Ansök”.

Support

Svar på många frågor och guider till EPIC finns på http://support.lu.se/.

LDC har driftansvar för för EPIC. Därför är det till LU:s ServiceDeskservicedesk@lu.se du i första hand bör vända dig för frågor eller för att rapportera eventuella problem med EPIC.

epic.txt · Last modified: 2017-02-04 17:54 by cr