User Tools

Site Tools


enkat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
enkat [2009-10-12 15:24]
cr
enkat [2018-03-23 14:25] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Jag vill skapa en enkät eller ett formulär. Hur gör jag? ====== ====== Jag vill skapa en enkät eller ett formulär. Hur gör jag? ======
  
-Det finns ett webbaserat enkätverktyg Webropol som universitetet ​sedan tidigare har köpt in. Det verktyget är alltså ​fritt att använda för alla LU-anställda och kostar inget extra.+Det finns ett webbaserat enkätverktyg Webropol som Kommunikationsavdelningen LTH sedan tidigare har köpt in. Det verktyget är därmed ​fritt att använda för alla anställda ​vid LTH:s kansli ​och kostar inget extra.
  
 Många som har använt det tycker att det är enkelt att använda. Enligt hemsidan http://​www.webropol.se/​ så ska det dessutom kunna gå att använda till långt mer än enkäter. Många som har använt det tycker att det är enkelt att använda. Enligt hemsidan http://​www.webropol.se/​ så ska det dessutom kunna gå att använda till långt mer än enkäter.
  
-Mer information finns på http://​www.webropol.se/​.+Mer information ​om verktyget ​finns på http://​www.webropol.se/​. 
 + 
 +Kontakta Kommunikationsavdelningen LTH om du är intresserad av att använda Webropol: http://​www.lth.se/​omlth/​lthsledning/​lth-kansli/​kommunikation-och-samverkan/​ 
 + 
enkat.1255353886.txt.gz · Last modified: 2009-10-12 15:24 by cr