User Tools

Site Tools


enkat

This is an old revision of the document!


Jag vill skapa en enkät eller ett formulär. Hur gör jag?

Det finns ett webbaserat enkätverktyg Webropol som universitetet sedan tidigare har köpt in. Det verktyget är alltså fritt att använda för alla LU-anställda och kostar inget extra.

Många som har använt det tycker att det är enkelt att använda. Enligt hemsidan http://www.webropol.se/ så ska det dessutom kunna gå att använda till långt mer än enkäter.

Mer information finns på http://www.webropol.se/.

enkat.1255353886.txt.gz · Last modified: 2009-10-12 15:24 by cr