User Tools

Site Tools


enkat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
enkat [2009-10-12 15:21]
cr skapad
enkat [2018-03-23 14:25] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-====== Jag vill skapa en enkät. Hur gör jag? ======+====== Jag vill skapa en enkät ​eller ett formulär. Hur gör jag? ======
  
-Det finns ett webbaserat enkätverktyg Webropol som universitetet ​sedan tidigare har köpt in. Det verktyget är alltså ​fritt att använda för alla LU-anställda och kostar inget extra.+Det finns ett webbaserat enkätverktyg Webropol som Kommunikationsavdelningen LTH sedan tidigare har köpt in. Det verktyget är därmed ​fritt att använda för alla anställda ​vid LTH:s kansli ​och kostar inget extra.
  
 Många som har använt det tycker att det är enkelt att använda. Enligt hemsidan http://​www.webropol.se/​ så ska det dessutom kunna gå att använda till långt mer än enkäter. Många som har använt det tycker att det är enkelt att använda. Enligt hemsidan http://​www.webropol.se/​ så ska det dessutom kunna gå att använda till långt mer än enkäter.
  
-Mer information finns på http://​www.webropol.se/​.+Mer information ​om verktyget ​finns på http://​www.webropol.se/​. 
 + 
 +Kontakta Kommunikationsavdelningen LTH om du är intresserad av att använda Webropol: http://​www.lth.se/​omlth/​lthsledning/​lth-kansli/​kommunikation-och-samverkan/​ 
 + 
enkat.1255353683.txt.gz · Last modified: 2009-10-12 15:21 by cr