User Tools

Site Tools


enkat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
enkat [2018-03-23 14:25]
cr
enkat [2020-09-22 13:20] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Jag vill skapa en enkät eller ett formulär. Hur gör jag? ====== ====== Jag vill skapa en enkät eller ett formulär. Hur gör jag? ======
  
-Det finns ett webbaserat enkätverktyg Webropol som Kommunikationsavdelningen ​LTH sedan tidigare har köpt in. Det verktyget är därmed fritt att använda för alla anställda vid LTH:s kansli och kostar inget extra.+Det finns ett webbaserat enkätverktyg Webropol som kommunikationsavdelningen på LTH sedan tidigare har köpt in. Det verktyget är därmed fritt att använda för alla anställda vid LTH:s kansli och kostar inget extra.
  
 Många som har använt det tycker att det är enkelt att använda. Enligt hemsidan http://​www.webropol.se/​ så ska det dessutom kunna gå att använda till långt mer än enkäter. Många som har använt det tycker att det är enkelt att använda. Enligt hemsidan http://​www.webropol.se/​ så ska det dessutom kunna gå att använda till långt mer än enkäter.
Line 7: Line 7:
 Mer information om verktyget finns på http://​www.webropol.se/​. Mer information om verktyget finns på http://​www.webropol.se/​.
  
-Kontakta ​Kommunikationsavdelningen ​LTH om du är intresserad av att använda Webropol: ​http://www.lth.se/omlth/lthsledning/​lth-kansli/​kommunikation-och-samverkan/+Kontakta ​avdelningen för Kommunikation och samverkan ​LTH om du är intresserad av att använda Webropol: ​https://lthin.lth.lu.se/organisation/lths-kansli/​kommunikation-och-samverkan.html
  
  
enkat.txt · Last modified: 2020-09-22 13:20 by cr