User Tools

Site Tools


enkat

Jag vill skapa en enkät eller ett formulär. Hur gör jag?

Det finns ett webbaserat enkätverktyg Webropol som kommunikationsavdelningen på LTH sedan tidigare har köpt in. Det verktyget är därmed fritt att använda för alla anställda vid LTH:s kansli och kostar inget extra.

Många som har använt det tycker att det är enkelt att använda. Enligt hemsidan http://www.webropol.se/ så ska det dessutom kunna gå att använda till långt mer än enkäter.

Mer information om verktyget finns på http://www.webropol.se/.

Kontakta avdelningen för Kommunikation och samverkan LTH om du är intresserad av att använda Webropol: https://lthin.lth.lu.se/organisation/lths-kansli/kommunikation-och-samverkan.html

enkat.txt · Last modified: 2020-09-22 13:20 by cr