User Tools

Site Tools


en:screenshot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
en:screenshot [2015-08-07 13:45]
robert created
en:screenshot [2015-08-07 14:03]
robert
Line 23: Line 23:
   - To create a screenshot simply click the little arrow next to the button called "​New"​. Once the list is open, select the one which suits your needs at the time. The following steps will be the same no matter what type you select here.   - To create a screenshot simply click the little arrow next to the button called "​New"​. Once the list is open, select the one which suits your needs at the time. The following steps will be the same no matter what type you select here.
   - When you have used the tool you selected you will be presented with an image that contains your selection. This image can be manipulated in this application to write simple texts and/or draw lines or mark certain parts.   - When you have used the tool you selected you will be presented with an image that contains your selection. This image can be manipulated in this application to write simple texts and/or draw lines or mark certain parts.
-  - If you are satisfied with the image you can save it locally by opening the menu called "​File"​ and selecting "Save As..."​. Give the image a descriptive name and click "​Save"​+  - If you are satisfied with the image you can save it locally by opening the menu called "​File"​ and selecting "Save As..."​. Give the image a descriptive name and click "​Save"​. This produces a PNG file.
   - Another option is to send it by email by opening the menu called "​File"​ and selecting "Send To" and when that menu is open selecting either "Email Recipient"​ or "Email Recipient (as attachment)   - Another option is to send it by email by opening the menu called "​File"​ and selecting "Send To" and when that menu is open selecting either "Email Recipient"​ or "Email Recipient (as attachment)
  
Line 29: Line 29:
  
  
-==== Bildformat ​====+==== Image Format ​====
  
-Det finns ofta många bildformat att välja mellanVilket som är lämpligt att använda beror nästan alltid på vad bilden visar, och hur den är tänkt att distribueras.+There are meny image format to choose from when it comes to saving imagesWhich one you should choose is dependent of what the image contains along with how it will be distributed.
  
-Visar din bild innehållet i normala skrivbordsprogram bör du i regel alltid välja bildformatet ​**PNG** ​enligt ovanBildformatet ​PNG ([[wp>​Portable Network Graphics]]) ​är både //​förlustfritt//,​ dvs visar innehållet med bibehållen kvalitet, och har förhållandevis //hög kompression//,​ dvs producerar i dessa användningsfall små bildfiler som är väl lämpade för digital distribution.+If you image contains a screenshot you should always use the format called ​** PNG **. The image format ​PNG ([[wp>​Portable Network Graphics]]) ​is lossless but at the same time offers a good level of compression. This gives relatively small files which is good for digital distribution.
  
-**Undvik att spara skärmdumpsbilder i bildformaten ​BMP eller JPEG!** Bildformatet BMP är liksom PNG förlustfritt,​ men producerar nästan okomprimerade bildfiler som är mycket stora i storlek och därför olämpliga för distribution.+** Avoid saving screenshots in the formats ​BMP or JPEG**.
  
-Bildformatet JPEG, eller JPG som det också kallas, har hög kompression men är å andra sidan ett bildformat med förlusterDet producerar små bildfiler genom att göra avkall på bildkvaliteten. Därför lämpar sig detta bildformat väl för bilder med hög ursprunglig detaljrikedom och där man kan göra avkall på vissa detaljer utan att informationen blir lidande, exempelvis fotografiska bilder, men det är direkt olämpligt på enklare grafiska bilder eller skärmdumpar där nästan all information bör bevaras. Använder man exempelvis bildformatet JPEG på skärmdumpar,​ resulterar detta i att enfärgade ytor får märkbara skuggeffekter samt att texter som förekommer i bilden blir suddiga och svårlästa,​ eller rentav helt oläsliga.+The image format BMP is also lossless but does not compress the image which results in very large filesThese files are unsuitable for digital distribution mostly because of their size.
  
 +JPEG is an image format which has a high level of compression and degrades the image. It gives us small image files at the cost of quality. If JPEG is used to save screenshots it can cause surfaces of the same colour to show strange effects. It can also give blurry text.
  
-==== E-postbildfiler och ordbehandlingsprogram ​====+==== Emailimage files and wordprocessors ​====
  
-Om du ska distribuera din skärmdump via e-postbifoga bildfilen direkt i e-brevetUndvik att infoga bildfilen i exempelvis ​Word för att sedan infoga den i e-brevet --- detta resulterar endast i att e-brevet blir mycket större samtidigt som bilden blir mera svåråtkomlig för mottagaren+If you are to distribute the screenshot you just produced through emaileither send it directly with the snipping tool or attach it as am attachmentIf you use Word or similar software to save the image you add unnecessary data to the file resulting in a larger file. It also requires the receiver to have Word. If you save it as a PNG-file anyone with a webbrowser can view the file.
en/screenshot.txt · Last modified: 2015-08-10 11:16 by cr