User Tools

Site Tools


en:common

This is an old revision of the document!


Denna sida på svenska

Common Information

This page contains information common for all LTH employees.

For more information, see the start pages for the individual organizations:

These pages are under constant development. If you have suggestions for improvement, please contact LTH Support.

Most of the information on this page is currently in Swedish. Work is underway to translate the pages.

News and Service status

 • LDC Driftinformation: http://support.lu.se/ – här meddelar LDC om nätverksproblem som berör hela eller stora delar av universitetet, samt fel på gemensamma administrativa system.
 • DDG Driftinformation: http://www.ddg.lth.se/driftinfo.php – här meddelar DDG om dator- eller nätverksproblem som berör studentdatormiljön, dvs studentdatorsalar, studentdatorer och studentskrivare.

Guides

Support

Except for the pages your are reading right now, there are several other sites here at Lund University that offers support in different areas. Some also have English support:

Support for Employees

 • LU Support – hjälp till självhjälp med lösningar på vanliga problem i Windows, Office, Outlook, med mera. Fritt att använda för all personal inom Lunds universitet.
 • LU-kortet och behörigheter i Salto-lås – Se information på http://www.lu.se/lukortet/ eller kontakta lukortet@lu.se. I nödsituation utanför exempelvis kontorstid, kontakta väktarna på anknytning 20700. De kan till exempel hjälpa till om man har råkat låsa in kort eller nycklar. Se även http://www.bygg.lu.se/saekerhet/om-naagot-haender.
 • Service och Teknik (tidigare Intendenturen) – Hit vänder du dig om du har problem eller synpunkter på teknisk utrustning i sammanträdeslokalerna, utformningen av din arbetsplats, eller frågor rörande praktiska saker som telefoner, kopiatorer, AV-teknik, möbler, flytt, transporter inom LTH, eller liknande. Kontakta SoT@kansli.lth.se eller anknytning 23232.
 • LTH Support – Hit vänder du dig om du har problem eller frågor rörande LTH:s datorer och nätverk. Kontakta support@lth.se eller anknytning 27600.
 • ServiceDeskLDC – Hit vänder du dig om du har problem med universitetsgemensamma system, såsom Eduroam eller VPN, diverse administrativa system som är gemensamma för hela universitetet, m.m. Kontakta servicedesk@lu.se eller anknytning 29000.

Support for Students

Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal med frågor om studentdatorsystemen. Hänvisa i så fall vederbörande till följande webbsida:

You can also refer them to LTH Support.

Software

Printing

Accounts, card

Mail, phone and e-meetings

Files and folders

Editing web pages in Typo3

Typo3 is the web publishing system used at LTH. Information and support regarding this can be found at http://www.lth.se/medarbetare/stoed-verktyg/kommunikation/webb/typo3/.

Etcetera

At Home or When Traveling

FAQ (Frequently Answered Questions)

How do I use the administrative systems?

Svar på många frågor om de vanligaste administrativa systemen har vi samlat nedan. På de respektive sidorna nedan finns även information om vart man vänder sig för support och för att rapportera eventuella fel med systemen.

 • Adato – IT-stöd för aktiv rehabilitering vid Lunds universitet
 • DFS and W3D3OfficeAddin – Lunds universitets diariesystem och Office-insticksmodul för detsamma
 • Eduroam – trådlöst datornätverk vid flertal universitet världen över, även Lunds universitet
 • e-post – the central e-mail system used by most university units
  • EPIC – self-service system at the university where university employees can create and manage mailing lists themselves
 • Flyspray – Flyspray är ett ärendehanteringssystem som används för felrapportering och önskemålshantering utav vissa specifika interna system och utvecklingsprojekt.
 • Kuben – ekonomiskt uppföljningssystem för Lunds universitet
 • Ladok – rikstäckande studieadministrativt system med lokal kopia vid Lunds universitet
 • Lager – lagersystem för LTH:s kansli
 • Lucat – Lunds universitets katalogtjänst
 • Lupin – Lunds universitets fakturahanteringssystem
 • NyA – antagningssystem från VHS
 • Primula webb – webbtjänst från personalenheten centralt vid Lunds universitet
 • Salut – Lunds universitets telefonhänvisningssystem
 • Teams – a group collaboration tool
 • TimeEdit Client – schemaläggningssystem som används av bland annat LTH
 • TimeEdit – Lunds universitets system för schemaläggning och lokalbokning
 • Virtua/Vericat – bibliotekssystem
 • VPN – access to the Lund University computer network from outside
 • Yammer – social network for Lund University

Se även http://www5.lu.se/anstaelld/foer-mitt-arbete/administrativa-system.

Synchronization, printers and printing

Microsoft Office

Allmän information om Office finns här.

Word

Outlook

Allmän information om Outlook finns här. Nedan finns svar på vanliga frågor.

Se även fler frågor och svar om e-post.

PowerPoint

Internet Explorer

Allmän information om webbläsaren Internet Explorer, och svar på vanliga frågor, finns här.

Landline phones

Mobile phones

Miscellaneous

en/common.1531720690.txt.gz · Last modified: 2018-07-16 07:58 by cr