User Tools

Site Tools


en:common

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
en:common [2017-08-01 10:32]
en:common [2018-10-29 11:08] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[:​gemensamt|Denna sida på svenska]]</​wrap>​
  
 +====== Common Information ======
 +
 +<WRAP tip>
 +This page contains information common for all LTH employees.
 +
 +For more information,​ see the start pages for the individual organizations:​
 +
 +  * [[cec|Centre for Environmental and Climate Research (CEC)]]
 +  * [[design|Design Sciences]]
 +  * [[eit|Electrical and Information Technology (EIT)]]
 +  * [[iml|Industrial Management and Logistics (IML)]]
 +  * [[kansli|Faculty of Engineering LTH Faculty Office]]
 +  * [[kanslin|Faculty of Science Faculty Office]]
 +  * [[vattenhallen|Vattenhallen Science Center]]
 +
 +These pages are under constant development. If you have suggestions for improvement,​ please contact [[LTH Support]].
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP important>​
 +Most of the information on this page is currently in Swedish. Work is underway to translate the pages.
 +</​WRAP>​
 +
 +===== News and Service status =====
 +
 +  * **LDC Driftinformation**:​ http://​support.lu.se/​ -- här meddelar [[LDC]] om nätverksproblem som berör hela eller stora delar av universitetet,​ samt fel på gemensamma administrativa system.
 +  * **DDG Driftinformation**:​ http://​www.ddg.lth.se/​driftinfo.php -- här meddelar [[DDG]] om dator- eller nätverksproblem som berör //​studentdatormiljön//,​ dvs studentdatorsalar,​ studentdatorer och studentskrivare.
 +
 +===== Guides =====
 +
 +  * [[:​Information till nya användare]]
 +
 +
 +
 +===== Support =====
 +Except for the pages your are reading right now, there are several other sites here at Lund University that offers support in different areas. Some also have English support:
 +
 +==== Support for Employees ====
 +
 +  * **[[:LU Support]]** -- hjälp till självhjälp med //​lösningar på vanliga problem// i Windows, Office, Outlook, med mera. Fritt att använda för all personal inom Lunds universitet.
 +  * **[[http://​www.lu.se/​lukortet/​|LU-kortet]]** och behörigheter i **Salto**-lås -- Se information på http://​www.lu.se/​lukortet/​ eller kontakta <​lukortet@lu.se>​. I nödsituation utanför exempelvis kontorstid, kontakta väktarna på anknytning **20700**. De kan till exempel hjälpa till om man har råkat låsa in kort eller nycklar. Se även  http://​www.bygg.lu.se/​saekerhet/​om-naagot-haender.
 +  * **[[:​sot|Service och Teknik]]** (tidigare //​Intendenturen//​) -- Hit vänder du dig om du har problem eller synpunkter på teknisk utrustning i [[:​konferensrum|sammanträdeslokalerna]],​ utformningen av din arbetsplats,​ eller frågor rörande praktiska saker som telefoner, kopiatorer, AV-teknik, möbler, flytt, transporter inom LTH, eller liknande. Kontakta **<​SoT@kansli.lth.se>​** eller anknytning **23232**.
 +  * **[[LTH Support]]** -- Hit vänder du dig om du har problem eller frågor rörande LTH:s datorer och nätverk. Kontakta **<​support@lth.se>​** eller anknytning **27600**.
 +  * **[[ServiceDesk]]** på [[LDC]] -- Hit vänder du dig om du har problem med universitetsgemensamma system, såsom [[:​Eduroam]] eller [[:VPN]], diverse administrativa system som är gemensamma för hela universitetet,​ m.m. Kontakta <​servicedesk@lu.se>​ eller anknytning **29000**.
 +
 +
 +==== Support for Students ====
 +
 +Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal med frågor om studentdatorsystemen. Hänvisa i så fall vederbörande till följande webbsida:
 +
 +  * http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​
 +
 +You can also refer them to [[LTH Support]].
 +===== Software =====
 +  * [[:​programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]
 +  * [[en:​office|How to use Microsoft Office]]
 +
 +
 +===== Printing =====
 +
 +  * [[papercut|Printing,​ copying, and scanning (using the PaperCut printing system)]]
 +  * [[:​skrivare|Printers and copiers]]
 +
 +
 +===== Accounts, card =====
 +  * Byta [[:​lösenord]]
 +  * [[:Logga in]], [[:logga ut]], [[:stänga av datorn]] samt [[:låsa datorn]]
 +  * Skaffa eller byta [[:​kort|passerkort]]
 +
 +===== Mail, phone and e-meetings=====
 +  * Allt om [[:e-post]]
 +  * Skapa en [[:​telefonlista]]
 +  * Använda [[:Salut]], [[:​ip-telefon]] eller [[:​mobiltelefon]]
 +  * Använda [[:mobil anknytning]]
 +  * Använda [[:Adobe Connect]] för e-möten
 +
 +===== Files and folders =====
 +  * Använda [[:Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln
 +  * [[:​Återställa]] raderade filer
 +  * Undvika [[:​malware|sabotageprogram]]
 +  * Ändra [[:​image_resizer|storlek]] på bild- eller fotofiler
 +
 +===== Editing web pages in Typo3 =====
 +
 +Typo3 is the web publishing system used at LTH. Information and support regarding this can be found at www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​kommunikation/​webb/​typo3/​.
 +
 +
 +===== At Home or When Traveling =====
 +
 +  * Läsa e-posten med hjälp av vår [[:​webmail]]-tjänst
 +  * Ansluta till universitetets nätverk utifrån med hjälp av [[:VPN]]
 +  * Arbeta hemifrån med hjälp av [[:​fjärrskrivbord]]
 +  * Använda [[:​kodlås]] till bärbar dator
 +  * Installera [[:​antivirus|antivirusprogram]] hemma
 +  * Få tillgång till [[:​Microsoft Campus Work at Home|Microsoft-programvaror hemma]] via universitetets Campus-avtal med Microsoft
 +  * Få trådlös nätverksuppkoppling med bärbar kanslidator på resande fot med [[:​Eduroam]],​ [[:Telia HomeRun]] eller [[:mobilt bredband]]
 +  * Undvika [[:​malware|sabotageprogram]]
 +
 +
 +===== Etcetera =====
 +  * Use [[Sticky Notes]] for simple notes and reminders
 +  * Skapa en elektronisk [[:​inspelning]] för undervisning och utbildning
 +  * [[:​tvingad-omstart|Security updates; How can I avoid automatic reboots?!]]
 +  * Information om [[bärbara datorer]]
 +  * Information about the [[exam computers]] that can be used as a resource for students in need of assistance
 +
 +
 +===== FAQ (Frequently Answered Questions) =====
 +
 +
 +==== How do I use the administrative systems? ====
 +
 +Svar på många frågor om de vanligaste administrativa systemen har vi samlat nedan. På de respektive sidorna nedan finns även information om vart man vänder sig för support och för att rapportera eventuella fel med systemen.
 +
 +  * [[:Adato]] -- IT-stöd för aktiv rehabilitering vid Lunds universitet
 +  * [[:DFS]] and [[:​W3D3OfficeAddin]] -- Lunds universitets diariesystem och Office-insticksmodul för detsamma
 +  * [[Eduroam]] -- trådlöst datornätverk vid flertal universitet världen över, även Lunds universitet
 +  * [[:e-post]] -- the central e-mail system used by most university units
 +    * [[:EPIC]] -- self-service system at the university where university employees can create and manage mailing lists themselves
 +  * [[:​Flyspray]] -- Flyspray är ett ärendehanteringssystem som används för felrapportering och önskemålshantering utav vissa specifika interna system och utvecklingsprojekt.
 +  * [[:Kuben]] -- ekonomiskt uppföljningssystem för Lunds universitet
 +  * [[Ladok]] -- rikstäckande studieadministrativt system med lokal kopia vid Lunds universitet
 +  * [[:Lager]] -- lagersystem för LTH:s kansli
 +  * [[Lucat]] -- Lunds universitets katalogtjänst
 +  * [[:Lupin]] -- Lunds universitets fakturahanteringssystem
 +  * [[:NyA]] -- antagningssystem från VHS
 +  * [[:Primula webb]] -- webbtjänst från personalenheten centralt vid Lunds universitet
 +  * [[http://​www.ekonomiwebben.lu.se/​for-mitt-arbete/​system-och-manualer|Raindance ekonomisystem]]
 +  * [[:Salut]] -- Lunds universitets telefonhänvisningssystem
 +  * [[Teams]] -- a group collaboration tool
 +  * [[:TimeEdit Client]] -- schemaläggningssystem som används av bland annat LTH
 +  * [[:​TimeEdit]] -- Lunds universitets system för schemaläggning och lokalbokning
 +  * [[:​virtua-vericat|Virtua/​Vericat]] -- bibliotekssystem
 +  * [[VPN]] -- access to the Lund University computer network from outside
 +  * [[Yammer]] -- social network for Lund University
 +
 +Se även http://​www5.lu.se/​anstaelld/​foer-mitt-arbete/​administrativa-system.
 +
 +==== Synchronization,​ printers and printing ====
 +
 +  * [[:​skrivare|Hur lägger jag till en skrivare?]]
 +  * [[:​utskriftsproblem|Jag kan inte längre skriva ut!]]
 +  * [[:​synkronisering|Min dator säger att den behöver synkroniseras. Hur löser jag det?]]
 +  * [[:​fargkopiator|Hur använder jag färgkopiatorn?​]]
 +
 +
 +==== Microsoft Office ====
 +
 +Allmän information om Office finns [[:​office|här]].
 +
 +  * [[:​office-till-pdf|Hur skapar jag en PDF-fil utav ett Officedokument?​]]
 +
 +
 +=== Word ===
 +
 +  * [[:​office-till-pdf|Hur skapar jag en PDF-fil utav ett Worddokument?​]]
 +
 +
 +=== Outlook ===
 +
 +[[:​outlook|Allmän information om Outlook finns här]]. Nedan finns svar på vanliga frågor.
 +
 +  * [[:​outlook#​langsamt_outlook|Jag tycker mitt Outlook är långsamt. Vad kan jag göra åt det?]]
 +  * [[:​outlook-regler-och-aviseringar|Jag vill automatisk filtrera vissa typer av mail och flytta in dem i särskilda mappar. Hur gör jag?]]
 +  * [[:​outlook-nk2|Outlook fyller inte längre automatiskt i några e-postadresser när jag skriver in början på dem i adressfältet. Hur löser jag det?]]
 +  * [[:​outlook-adressbok|Jag vill att Outlook även ska leta bland mina kontakter, och inte bara i adressboken,​ när jag väljer mottagare. Hur löser jag det?]]
 +  * [[:LTH Gemensamt|Vad är e-postlistan "LTH Gemensamt"​ och vem uppdaterar den?]]
 +  * [[:​outlook-distributionslista|Hur skapar jag en egen, personlig distributionslista i Outlook?]]
 +  * [[:​outlook-adresslista|Jag vill använda en gemensam adresslista för att göra ett utskick. Hur löser jag det?]]
 +  * [[:​outlook-studentadresslista|Jag vill göra ett e-postutskick till studenter. Hur gör jag?]]
 +  * [[:spam|Jag har fått skräppost (spam). Vad gör jag åt det?]]
 +  * [[:spam|Jag har fått ett felmeddelande om att ett brev, som jag påstås ha skickat, inte kunde levereras, men jag har aldrig skickat något sådant brev!]]
 +  * [[:​virusbrev|Jag har fått ett brev med en hälsning, erbjudande om att vinna något, eller något annat trevligt innehåll, bara jag klickar på en länk i brevet. Vågar jag klicka på länken?]]
 +  * [[:​phishing|Jag har fått ett brev där jag ombes lämna ut mitt användarnamn och lösenord. Ska jag göra det?]]
 +  * [[:​outlook-misslyckad-klientatgard|Jag får felmeddelandet "​Misslyckad klientåtgärd"​ när jag försöker skicka ett brev. Vad beror det på?]]
 +  * [[:​outlook-dela-kalender|Hur delar jag med mig av min kalender, och hur kommer jag åt andras delade kalendrar?​]]
 +  * [[:​outlook-internetkalender|Hur kommer jag åt en Google-kalender i Outlook?]]
 +  * [[:​outlook-atkomst-till-annans-personliga-brevlada|Min kollega är sjuk eller har slutat. Hur kommer jag åt dennes personliga e-postbrevlåda?​]]
 +
 +Se även [[:​e-post|fler frågor och svar om e-post]].
 +
 +
 +=== PowerPoint ===
 +
 +  * [[:​powerpoint-sidfot|Hur ändrar jag sidfoten i PowerPoint-mallen?​]]
 +
 +==== Internet Explorer ====
 +
 +Allmän information om webbläsaren Internet Explorer, och svar på vanliga frågor, finns [[:​ie|här]].
 +
 +==== Landline phones ====
 +
 +  * [[:​ip-telefon|Alla som ringer till min anknytning får beskedet att jag inte är anträffbar,​ men jag vill vara anträffbar! Hur löser jag det?]]
 +  * [[:​konferenssamtal|Hur kan jag ringa konferenssamtal ifrån min egen fasta telefon?]]
 +
 +
 +
 +
 +==== Mobile phones ====
 +  * [[:Windows Phone|Generell guide för Windows Phone]]
 +  * [[:​mobiltelefon|Jag har en mobiltelefon som jag vill koppla till datorn. Kan ni hjälpa mig med det?]]
 +  * [[:​mobiltelefon#​jag_vill_synkronisera_min_mobiltelefon_med_outlook|Jag vill synka min e-post i telefonen. Hur gör jag?]]
 +
 +==== Miscellaneous ====
 +
 +  * [[:​datornamn|Hur vet jag vad min dator heter?]]
 +  * [[:​windows_search|Hur kan jag söka efter filer, e-post och datorprogram?​]]
 +  * [[:​usb-minne|Jag behöver ett USB-minne. Kan jag få det?]]
 +  * [[:​datormus|Min datormus rör sig av sig själv, eller fungerar dåligt. Hur löser jag det?]]
 +  * [[:​datormus|Min datormus är smutsig! Hur löser jag det?]]
 +  * [[:​ergonomi|Jag har fått rådet från en ergonom att jag behöver ett ergonomiskt centralt placerat pekdon, istället för en vanlig datormus. Finns det sådana?]]
 +  * [[:​tangentbord|Mitt tangentbord är smutsigt! Hur gör jag det?]]
 +  * [[:​skrivbordet|Mina skrivbordsikoner har försvunnit och min egen skrivbordsbakgrund syns inte när jag loggar in! Hur löser jag det?]]
 +  * [[:​sprakfaltet|Jag får hela tiden fel tecken när jag skriver på tangentbordet nu. Det fungerade innan. Hur löser jag det?]]
 +  * [[:​ip-adress|Hur tar jag reda på min ip-adress?​]]
 +  * [[:​sharepoint|Jag har fått i uppgift att logga in på en SharePoint-webbplats. Hur gör jag?]]
 +  * [[:​flextidsblankett|Var får jag tag i flextidsblanketten?​ Kan ni hjälpa mig med den?]]
 +  * [[:​intrakansli|Vad är intrakansli och hur kommer jag åt det?]]
 +  * [[:​w3d3officeaddin|Hur använder jag W3D3OfficeAddin,​ insticksmodulen för DFS i Office?]]
 +  * [[:​webbradio|Jag vill lyssna på Sveriges Radio på datorn, hur gör jag?]]
 +  * [[:​7-zip|Jag har fått en bifogad komprimerad fil. Hur öppnar jag den med programvaran 7-Zip?]]
 +  * [[:​filezilla|Hur använder jag FTP-programmet FileZilla?​]]
 +  * [[:​timeedit_client|Hur använder jag TimeEdit Client?]]
 +  * [[:​skärmdump|Hur tar jag en skärmdump för att dokumentera det som visas på min bildskärm?​]]
 +  * [[:​infoskärmar|Jag har synpunkter på de digitala informationsskärmarna som finns i husen. Vart vänder jag mig?]]
 +  * [[:​enkät|Jag vill skapa en enkät eller ett formulär. Hur gör jag?]]
 +  * [[:​razorsql|Hur använder jag SQL-klientprogrammet RazorSQL?]]
 +  * [[:​flyspray|Jag har blivit hänvisad till något som kallas Flyspray. Vad är det?]]
 +  * [[:​virtua-vericat|Jag får ett felmeddelande om att vericat.exe saknas när jag använder bibliotekssystemet Lovisa och programvaran Virtua. Hur löser jag det?]]
 +  * [[:​webbkamera|Jag har en webbkamera kopplad till min dator och får upp ett fönster som säger att den ska justeras. Hur gör jag det?]]
 +  * [[:​ny_programvara|Jag behöver ha ny programvara installerad på min dator. Vad ska jag göra?]]
 +  * [[:publika datorer|Vi vill ha en publik dator där flera besökare/​studenter/​doktorander/​timanställda/​externa antingen inte behöver logga in alls för att använda den, eller kan dela på en gemensam inloggning. Kan ni ordna det?]]
 +  * [[:​fildelning|Är fildelning tillåtet?​]]
 +  * [[:​namnbyte|Jag har bytt namn eller efternamn. Hur får jag det ändrat?]]
 +  * [[:​nyanställning|Jag är verksamhetsansvarig och en nyanställd kommer att behöva en datorarbetsplats snart. Vad behöver ni veta?]]