User Tools

Site Tools


en:common

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:common [2017-11-27 10:45]
cr [Printing]
en:common [2018-10-29 11:08] (current)
cr
Line 48: Line 48:
 ==== Support for Students ==== ==== Support for Students ====
  
-Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal med frågor om studentdatorsystemen. ​Detta är normalt inget som [[LTH Support]] kan hjälpa till med, utan hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida, och be dem kontakta den funktionsadress som gäller för det hus där studenten normalt hör hemma:+Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal med frågor om studentdatorsystemen. ​Hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:
  
-  * http://www.ddg.lth.se/ddg/contact.php+  * http://www.student.lth.se/datorsupport/
  
 +You can also refer them to [[LTH Support]].
 ===== Software ===== ===== Software =====
   * [[:​programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]   * [[:​programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]
Line 83: Line 84:
 ===== Editing web pages in Typo3 ===== ===== Editing web pages in Typo3 =====
  
-Typo3 is the web publishing system used at LTH. Information and support regarding this can be found at http://www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​kommunikation/​webb/​typo3/​.+Typo3 is the web publishing system used at LTH. Information and support regarding this can be found at www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​kommunikation/​webb/​typo3/​.
  
  
-===== Etcetera ===== +===== At Home or When Traveling ​=====
-  * Use [[Sticky Notes]] for simple notes and reminders +
-  * Skapa en elektronisk [[:​inspelning]] för undervisning och utbildning +
-  * [[:​tvingad-omstart|Security updates; How can I avoid automatic reboots?​!]] +
-  * Information om [[bärbara datorer]] +
- +
-==== At Home or When Traveling ====+
  
   * Läsa e-posten med hjälp av vår [[:​webmail]]-tjänst   * Läsa e-posten med hjälp av vår [[:​webmail]]-tjänst
Line 103: Line 98:
   * Undvika [[:​malware|sabotageprogram]]   * Undvika [[:​malware|sabotageprogram]]
  
 +
 +===== Etcetera =====
 +  * Use [[Sticky Notes]] for simple notes and reminders
 +  * Skapa en elektronisk [[:​inspelning]] för undervisning och utbildning
 +  * [[:​tvingad-omstart|Security updates; How can I avoid automatic reboots?!]]
 +  * Information om [[bärbara datorer]]
 +  * Information about the [[exam computers]] that can be used as a resource for students in need of assistance
  
  
en/common.1511775904.txt.gz · Last modified: 2017-11-27 10:45 by cr