User Tools

Site Tools


en:common

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
en:common [2017-11-27 10:45]
cr [Printing]
en:common [2018-07-16 07:58]
cr [Support for Students]
Line 48: Line 48:
 ==== Support for Students ==== ==== Support for Students ====
  
-Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal med frågor om studentdatorsystemen. ​Detta är normalt inget som [[LTH Support]] kan hjälpa till med, utan hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida, och be dem kontakta den funktionsadress som gäller för det hus där studenten normalt hör hemma:+Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal med frågor om studentdatorsystemen. ​Hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:
  
   * http://​www.ddg.lth.se/​ddg/​contact.php   * http://​www.ddg.lth.se/​ddg/​contact.php
  
 +You can also refer them to [[LTH Support]].
 ===== Software ===== ===== Software =====
   * [[:​programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]   * [[:​programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]
en/common.txt · Last modified: 2018-10-29 11:08 by cr