User Tools

Site Tools


en:common

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
en:common [2017-11-27 10:45]
cr [Printing]
en:common [2018-07-16 07:58]
cr [Support for Students]
Line 48: Line 48:
 ==== Support for Students ==== ==== Support for Students ====
  
-Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal med frågor om studentdatorsystemen. ​Detta är normalt inget som [[LTH Support]] kan hjälpa till med, utan hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida, och be dem kontakta den funktionsadress som gäller för det hus där studenten normalt hör hemma:+Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal med frågor om studentdatorsystemen. ​Hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:
  
   * http://​www.ddg.lth.se/​ddg/​contact.php   * http://​www.ddg.lth.se/​ddg/​contact.php
  
 +You can also refer them to [[LTH Support]].
 ===== Software ===== ===== Software =====
   * [[:​programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]   * [[:​programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]
en/common.txt · Last modified: 2018-10-29 11:08 by cr