User Tools

Site Tools


eit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
eit [2019-01-30 14:10]
cr [Datorer som är installerade med Windows från DDG]
eit [2019-02-19 12:33] (current)
cr [Information för studenter och anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT)]
Line 3: Line 3:
 ====== Information för studenter och anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT) ====== ====== Information för studenter och anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT) ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på EIT:s nätverk.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.eit.lth.se|institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT)]].
  
 ===== Information för studenter vid EIT ===== ===== Information för studenter vid EIT =====
eit.1548853820.txt.gz · Last modified: 2019-01-30 14:10 by cr