User Tools

Site Tools


eit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
eit [2018-05-22 08:52]
cr
eit [2018-05-22 10:45] (current)
peterv [Information för studenter vid EIT]
Line 7: Line 7:
 ===== Information för studenter vid EIT ===== ===== Information för studenter vid EIT =====
  
-<wrap em>​Studenter ska alltid i första hand kontakta handledaren eller den kursansvarige</​wrap>​. Vid hårdvarufel på dator eller kringutrustning går det även att kontakta [[#EIT:s teknikergrupp]]. Detta gäller datorer som har [[datornamn]] som börjar med ''​fox-'',​ ''​pax-'',​ ''​gig-'',​ ''​iccad-''​ och Linux-datorer i Blåtunga/​Rödnäbba.+<wrap em>​Studenter ska alltid i första hand kontakta handledaren eller den kursansvarige</​wrap>​. Vid hårdvarufel på dator eller kringutrustning går det även att kontakta [[#EIT:s teknikergrupp]]. Detta gäller datorer som har [[datornamn]] som börjar med ''​fox-'',​ ''​pax-'',​ ''​gig-'',​ ''​iccad-''​ och Linux-datorer i Blåtunga/​Rödnäbba. ​Det finns även datorsupport via denna hemsida: http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​. 
  
  
eit.txt · Last modified: 2018-05-22 10:45 by peterv