User Tools

Site Tools


eit

This is an old revision of the document!


This page in English

Information för studenter och anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT)

Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på EIT:s nätverk.

Information för studenter vid EIT

Studenter ska alltid i första hand kontakta handledaren eller den kursansvarige. Vid hårdvarufel på dator eller kringutrustning går det även att kontakta EIT:s teknikergrupp. Detta gäller datorer som har datornamn som börjar med fox-, pax-, gig-, iccad- och Linux-datorer i Blåtunga/Rödnäbba. Observera att det finns supportsidor för student-datorerna här: http: www.student.lth.se/datorsupport/ ===== Information för anställda vid EIT =====

Här finns information som vänder sig specifikt till anställda på EIT. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:

Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras, kontakta LTH Support.

==== Datorer som är installerade med Windows från DDG ==== De anställda som använder en dator som är installerad med Windows från DDG ska kontakta LTH Support för support. Detta gäller alla datorer som har datornamn som börjar med EIT. === Support kring programvaror från Software Center === Vid problem med programvaror som installeras från Software Center ska också LTH Support kontaktas. Support på programvaror gäller i allmänhet bara installation och att programmet går att starta, dvs inte hur man använder programmet. === Fel på hårdvara eller kringutrustning === Vid fel på hårdvara eller kringutrustning ska EIT:s teknikergrupp kontaktas. ==== Övriga datorer ==== Vid problem med övriga datorer EIT:s teknikergrupp kontaktas. ===== EIT:s teknikergrupp ===== EIT:s teknikergrupp har hand om hårdvara och kringutrustning på EIT.

Kontaktuppgifter

eit.1526971313.txt.gz · Last modified: 2018-05-22 08:41 by peterv