User Tools

Site Tools


eit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
eit [2018-02-28 11:48]
cr
eit [2018-02-28 11:56] (current)
cr
Line 8: Line 8:
 ===== Information för studenter vid EIT ===== ===== Information för studenter vid EIT =====
  
-<wrap em>​Studenter ska alltid i första hand kontakta handledaren eller den kursansvarige</​wrap>​. Vid hårdvarufel på dator eller kringutrustning går det även att kontakta [[#EIT:s teknikergrupp]]. Detta gäller datorer som har namn som börjar med ''​fox-'',​ ''​pax-'',​ ''​gig-'',​ ''​iccad-''​ och Linux-datorer i Blåtunga/​Rödnäbba.+<wrap em>​Studenter ska alltid i första hand kontakta handledaren eller den kursansvarige</​wrap>​. Vid hårdvarufel på dator eller kringutrustning går det även att kontakta [[#EIT:s teknikergrupp]]. Detta gäller datorer som har [[datornamn]] ​som börjar med ''​fox-'',​ ''​pax-'',​ ''​gig-'',​ ''​iccad-''​ och Linux-datorer i Blåtunga/​Rödnäbba.
  
  
eit.txt · Last modified: 2018-02-28 11:56 by cr