User Tools

Site Tools


eit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
eit [2018-02-28 11:48]
cr
eit [2019-02-19 12:33] (current)
cr [Information för studenter och anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT)]
Line 3: Line 3:
 ====== Information för studenter och anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT) ====== ====== Information för studenter och anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT) ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på EIT:s nätverk. +Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.eit.lth.se|institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT)]].
  
 ===== Information för studenter vid EIT ===== ===== Information för studenter vid EIT =====
  
-<wrap em>​Studenter ska alltid i första hand kontakta handledaren eller den kursansvarige</​wrap>​. Vid hårdvarufel på dator eller kringutrustning går det även att kontakta [[#EIT:s teknikergrupp]]. Detta gäller datorer som har namn som börjar med ''​fox-'',​ ''​pax-'',​ ''​gig-'',​ ''​iccad-''​ och Linux-datorer i Blåtunga/​Rödnäbba.+<wrap em>​Studenter ska alltid i första hand kontakta handledaren eller den kursansvarige ​vid eventuella problem</​wrap>​. Vid hårdvarufel på dator eller kringutrustning går det även att kontakta [[#EIT:s teknikergrupp]]. Detta gäller datorer som har [[datornamn]] ​som börjar med ''​fox-'',​ ''​pax-'',​ ''​gig-'',​ ''​iccad-''​ och Linux-datorer i Blåtunga/​Rödnäbba. ​Det finns även datorsupport via denna hemsida: http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​. 
  
  
Line 23: Line 23:
 ==== Datorer som är installerade med Windows från DDG ==== ==== Datorer som är installerade med Windows från DDG ====
  
-<wrap em>De anställda som använder en dator som är installerad med [[Windows]] från [[DDG]] ska kontakta [[LTH Support]] för support</​wrap>​. Detta gäller alla datorer som har [[datornamn]] som börjar med ''​EIT''​.+<wrap em>De anställda som använder en dator som är installerad med [[Windows]] från [[DDG]] ska kontakta ​__ [[LTH Support]]__ för support</​wrap>​. Detta gäller alla datorer som har [[datornamn]] som börjar med ''​EIT''​.
  
 === Support kring programvaror från Software Center === === Support kring programvaror från Software Center ===
eit.1519814931.txt.gz · Last modified: 2018-02-28 11:48 by cr