User Tools

Site Tools


eit

This is an old revision of the document!


This page in English

Information för anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT)

Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på EIT:s nätverk.

Datordriftgruppen (DDG) har driftansvaret för EIT:s Windows-datorer (för personal, exjobbare och studentlabb). I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.

Kontaktuppgifter

Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:

Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras, kontakta LTH Support.

eit.1511526336.txt.gz · Last modified: 2017-11-24 13:25 by cr