User Tools

Site Tools


eit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
eit [2019-01-30 13:25]
cr
eit [2019-01-30 14:10]
cr [Datorer som är installerade med Windows från DDG]
Line 23: Line 23:
 ==== Datorer som är installerade med Windows från DDG ==== ==== Datorer som är installerade med Windows från DDG ====
  
-<wrap em>De anställda som använder en dator som är installerad med [[Windows]] från [[DDG]] ska kontakta__ ​[[LTH Support]]__ för support</​wrap>​. Detta gäller alla datorer som har [[datornamn]] som börjar med ''​EIT''​.+<wrap em>De anställda som använder en dator som är installerad med [[Windows]] från [[DDG]] ska kontakta __ [[LTH Support]]__ för support</​wrap>​. Detta gäller alla datorer som har [[datornamn]] som börjar med ''​EIT''​.
  
 === Support kring programvaror från Software Center === === Support kring programvaror från Software Center ===
eit.txt · Last modified: 2019-02-19 12:33 by cr