User Tools

Site Tools


eit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
eit [2017-11-27 08:44]
cr
eit [2019-02-19 12:28]
cr [Information för studenter och anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT)]
Line 1: Line 1:
 <wrap round info>​[[en:​eit|This page in English]]</​wrap>​ <wrap round info>​[[en:​eit|This page in English]]</​wrap>​
  
-====== Information för anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT) ======+====== Information för studenter och anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT) ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på EIT:s nätverk.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.eit.lth.se|EIT]].
  
-<WRAP box> +===== Information ​för studenter vid EIT =====
-Datordriftgruppen ([[DDG]]) har driftansvaret ​för EIT:s [[Windows]]-datorer (för personal, exjobbare och studentlabb). <wrap em>I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.</​wrap>​+
  
-<WRAP tip center 60%> +<wrap em>Studenter ska alltid i första hand kontakta handledaren eller den kursansvarige vid eventuella problem</wrap>. Vid hårdvarufel på dator eller kringutrustning går det även att kontakta [[#EIT:s teknikergrupp]]Detta gäller datorer som har [[datornamn]] som börjar med ''​fox-''​''​pax-'',​ ''​gig-'',​ ''​iccad-''​ och Linux-datorer i Blåtunga/​RödnäbbaDet finns även datorsupport via denna hemsida: http://www.student.lth.se/​datorsupport/​.
-**Kontaktuppgifter** +
-  * Christoffer Cederberg ​<christoffer.cederberg@eit.lth.se>. +
-  * Josef Wajnblom <josef.wajnblom@eit.lth.se>​anknytning 24463. +
-  * Erik Jonsson <erik.jonsson@eit.lth.se>, anknytning 24035. +
-</​WRAP>​+
  
-Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:+ 
 + 
 +===== Information för anställda vid EIT ===== 
 + 
 +<WRAP tip> 
 +Här finns information som vänder sig specifikt till anställda på EIT. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:
  
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
  
-Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]]. ​ +Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]]. 
 +</​WRAP>​
  
 +==== Datorer som är installerade med Windows från DDG ====
 +
 +<wrap em>De anställda som använder en dator som är installerad med [[Windows]] från [[DDG]] ska kontakta __ [[LTH Support]]__ för support</​wrap>​. Detta gäller alla datorer som har [[datornamn]] som börjar med ''​EIT''​.
 +
 +=== Support kring programvaror från Software Center ===
 +
 +Vid problem med [[programvara|programvaror]] som installeras från [[Software Center]] ska också [[LTH Support]] kontaktas. Support på programvaror gäller i allmänhet bara installation och att programmet går att starta, dvs inte hur man använder programmet.
 +
 +=== Fel på hårdvara eller kringutrustning ===
 +
 +<wrap em>Vid fel på hårdvara eller kringutrustning ska [[#EIT:s teknikergrupp]] kontaktas.</​wrap>​
 +
 +
 +==== Övriga datorer ====
 +
 +Vid problem med övriga datorer [[#EIT:s teknikergrupp]] kontaktas.
 +
 +
 +===== EIT:s teknikergrupp =====
 +
 +EIT:s teknikergrupp har hand om hårdvara och kringutrustning på EIT.
 +
 +<WRAP tip>
 +**Kontaktuppgifter**
 +  * Erik Jonsson <​erik.jonsson@eit.lth.se>,​ anknytning 24035 (046-2224035)
 +  * Christoffer Cederberg <​christoffer.cederberg@eit.lth.se>,​ anknytning 24460 (046-2224460)
 +  * Martin Nilsson <​martin.nilsson@eit.lth.se>,​ anknytning 29108 (046-2229108)
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
  
eit.txt · Last modified: 2019-02-19 12:33 by cr