User Tools

Site Tools


eit

This page in English

Information för studenter och anställda på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT)

Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT).

Information för studenter vid EIT

Studenter ska alltid i första hand kontakta handledaren eller den kursansvarige vid eventuella problem. Vid hårdvarufel på dator eller kringutrustning går det även att kontakta EIT:s teknikergrupp. Detta gäller datorer som har datornamn som börjar med fox-, pax-, gig-, iccad- och Linux-datorer i Blåtunga/Rödnäbba. Det finns även datorsupport via denna hemsida: http://www.student.lth.se/datorsupport/.

Information för anställda vid EIT

Här finns information som vänder sig specifikt till anställda på EIT. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:

Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras, kontakta LTH Support.

Datorer som är installerade med Windows från DDG

De anställda som använder en dator som är installerad med Windows från DDG ska kontakta LTH Support för support. Detta gäller alla datorer som har datornamn som börjar med EIT.

Support kring programvaror från Software Center

Vid problem med programvaror som installeras från Software Center ska också LTH Support kontaktas. Support på programvaror gäller i allmänhet bara installation och att programmet går att starta, dvs inte hur man använder programmet.

Fel på hårdvara eller kringutrustning

Vid fel på hårdvara eller kringutrustning ska EIT:s teknikergrupp kontaktas.

Övriga datorer

Vid problem med övriga datorer EIT:s teknikergrupp kontaktas.

EIT:s teknikergrupp

EIT:s teknikergrupp har hand om hårdvara och kringutrustning på EIT.

Kontaktuppgifter

eit.txt · Last modified: 2019-02-19 12:33 by cr