User Tools

Site Tools


eduroam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
eduroam [2017-02-15 08:24]
cr [Tillfällig åtkomst för externa]
eduroam [2018-05-18 14:06] (current)
cr
Line 117: Line 117:
 == HTC == == HTC ==
  
-För att kontrollera vilken version av Android du har i mobiltelefonen,​ välj "​Meny"​ -> "​Inställningar"​ -> "Om telefonen"​ -> "​Programvaruinformation"​ och kontrollera informationen i fältet "​Android-version"​. Har din mobiltelefon en tidigare version av Android än 2.1, måste din telefon först uppdateras innan du kan använda Eduroam. Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för hjälp med detta.+För att kontrollera vilken version av Android du har i mobiltelefonen,​ välj "​Meny"​ -> "​Inställningar"​ -> "Om telefonen"​ -> "​Programvaruinformation"​ och kontrollera informationen i fältet "​Android-version"​. Har din mobiltelefon en tidigare version av Android än 2.1, måste din telefon först uppdateras innan du kan använda Eduroam. Kontakta [[LTH Support]] för hjälp med detta.
  
 Har du Android version 2.1 eller senare i mobiltelefonen,​ gör så här för att förbereda telefonen för Eduroam: Har du Android version 2.1 eller senare i mobiltelefonen,​ gör så här för att förbereda telefonen för Eduroam:
eduroam.txt · Last modified: 2018-05-18 14:06 by cr