User Tools

Site Tools


eduroam

This page in English

Eduroam

Bakgrund

Eduroam är ett gemensamt system för anslutning till trådlösa nätverk inom universitets- och högskolevärlden världen över. Till Eduroam kan alla universitets- och högskoleanställda ansluta sig, om det lärosäte man tillhör är medlem i Eduroamsamarbetet.

Lunds universitet är sedan andra halvåret 2009 medlem i Eduroamsamarbetet. Det innebär inte bara att du som anställd vid Lunds universitet kan ansluta till det trådlösa Eduroamnätverket på Lunds universitet, utan det innebär samtidigt också att du kan göra det även när du besöker de andra universitet och högskolor runt om i världen som också är anslutna till Eduroam.

Omvänt kan givetvis besökare från de andra universitet och högskolor runt om i världen som är anslutna till Eduroamsamarbetet, också ansluta till Eduroam när de besöker Lunds universitet. Se webbplatserna www.eduroam.se och www.eduroam.org om du vill veta mer om Eduroamsamarbetet och vilka lärosäten som är anslutna.

För att ansluta till Eduroam krävs inloggning. Personal vid Lunds universitet loggar in på Eduroam med sin LUCAT-identitet.

Eduroam finns endast tillgängligt som ett trådlöst datornätverk. Se listan över konferensrum för närmare information om i vilka konferensrum som det finns Eduroam i.

För att använda Eduroam behöver man en bärbar dator, mobiltelefon eller annan mobil enhet med trådlös nätverksuppkoppling. I denna guide beskrivs nedan hur man ansluter sig med hjälp av trådlös nätverksuppkoppling till Eduroam.

Eduroam på offentliga platser

Eduroam är inte bara tillgängligt på universitet, utan även en del offentliga platser i Sverige.

The Cloud

Det svenska universitetsnätet SUNET har 2012 tecknat avtal med The Cloud om att Eduroam-access ska bli möjlig även på flygplatser, tågstationer och en del andra allmänna lokaler i Sverige.

Se vidare information från SUNET: http://www.sunet.se/Nyheter/Nyheter/10-2-2012-600-000-studenter-och-forskare-i-Sverige-blir-mobila-med-eduroam-och-The-Cloud.html

Var accesspunkter finns kan man se här: http://www.hotspotfinder.thecloud.net/business

Eduroam i Region Skånes lokaler

Lunds universitet har via LDC ett samarbete om trådlöst nätverk med Region Skåne. Det innebär rent praktiskt att Eduroam finns tillgängligt på sjukhus, vårdcentraler och andra lokaler som tillhör Region Skåne.

Eduroam i Lunds kommuns lokaler

Lunds universitet har även ett samarbete om trådlöst nätverk med Lunds kommun. Det innebär rent praktiskt att Eduroam även finns tillgängligt på kommunhus, bibliotek, skolor och andra lokaler som tillhör Lunds kommun.

Eduroam Companion

Det finns också en särskild app “Eduroam Companion” för Apple iPhone resp Android som visar närliggande accesspunkter i Eduroam.

Säkerhet

Eduroam är ett trådlöst nätverk som annonseras med namnet eduroam. Eduroam finns tillgängligt i alla lokaler inom Lunds universitet där det finns trådlöst nätverk.

Så här gör du

Allmänt

För att kunna använda Eduroam behöver du tillgång till följande i förväg:

 • En bärbar dator, mobiltelefon eller annan mobil enhet med fungerande trådlöst nätverkskort.
 • Instruktioner för hur du ansluter. I fallet med våra bärbara datorer med Windows kan du använda detta dokument. Har du en annan dator med annat operativsystem, kan du i vissa fall behöva andra instruktioner. Det finns instruktioner för fler operativsystem på http://www.ldc.lu.se/tjanster/natverk/tradlost-nat eller LU Support.
 • Dina LUCAT- eller STiL-inloggningsuppgifter.
 • Ditt användarnamn i Eduroam. Detta bildas enkelt utifrån ditt LUCAT- eller STiL-id genom att ändelsen @lu.se läggs till på slutet. Har du ett användarnamn i LUCAT blir alltså ditt användarnamn i Eduroam lucatid@lu.se. Är ditt Lucat-användarnamn exempelvis kans-sge ska du alltså fylla i följande användarnamn när du ansluter till Eduroam:
  kans-sge@lu.se

  Observera att detta inte är en e-postadress, även om det ser ut som en sådan, utan det råkar bara vara hur användaridentiteterna ser ut i Eduroam-systemet. Dessa Eduroam-användaridentiteter ska alltid sluta med @lu.se för alla anställda och studenter vid Lunds universitet.

Bärbar dator

Nedanstående inställningar behövs endast göras första gången du ansluter till Eduroam med en bärbar dator.

 1. ASCIIASCIIlanedatorer-wireless-knapp.jpgSe till att de trådlösa enheterna på datorn är aktiverade. Detta åstadkoms med antennknappen, som kan se lite annorlunda ut beroende på datormodell. Här bredvid finns flera bilder med exempel på hur knappen kan se ut. Finns det en lampa på denna denna knapp ska den lysa när de trådlösa enheterna är aktiverade.
 2. Klicka på nätverkssymbolen längst ned till höger på skärmen i Windows, bredvid klockan. Se bild.
 3. Befinner du dig på en plats där Eduroam är tillgängligt, ska nu alternativet “eduroam” dyka upp i listan över de trådlösa nätverken som går att välja. Klicka på “eduroam”.
 4. Följ instruktionerna. Ange ditt Eduroam-användarnamn på formen lucatid@lu.se och ditt LUCAT-lösenord om du är anställd. Är du student anger du istället stilid@lu.se och ditt STiL-lösenord.

Nu ska du ha förberett datorn för anslutning med Eduroam. Påföljande gånger ska du endast behöva se till att de trådlösa enheterna på datorn är aktiverade för att kunna ansluta till Eduroam.

Komma åt filmappar och administrativa system

Om du även vill komma åt filmappar på filservrar och diverse administrativa system, följ de separata instruktionerna på sidan VPN för att etablera en VPN-tunnel, efter det att du anslutit till Eduroam.

Efter det att du etablerat en VPN-anslutning i tunnelläge kan du komma åt de flesta filmappar och administrativa system.

Koppla från Eduroam

När du är färdig, gör följande i tur och ordning:

 1. Om du använt VPN:
  1. Stäng och spara alla dokument och öppna program som du använt och som arbetat mot filmappar på filservrar eller mot andra system inom Lunds universitet.
  2. Koppla därefter ner i VPN-programmet, och stäng det sedan.
 2. Stäng av datorn.

Det är viktigt att du gör ovanstående i rätt ordning!

Mobiltelefon

Instruktioner för anslutning med mobiltelefon varierar beroende på telefonens operativsystem och modell.

Android

Har du en mobiltelefon med operativsystemet Android 2.1 eller senare kan du också ansluta till Eduroam. Att använda Eduroam när det är tillgängligt är både säkrare och mer tillförlitligt än att använda 3G-uppkopplingen, och rekommenderas därför varmt.

Nedan finns instruktioner för hur du förbereder din mobiltelefon för Eduroam, uppdelat på olika mobiltelefonmodeller.

HTC

För att kontrollera vilken version av Android du har i mobiltelefonen, välj “Meny” → “Inställningar” → “Om telefonen” → “Programvaruinformation” och kontrollera informationen i fältet “Android-version”. Har din mobiltelefon en tidigare version av Android än 2.1, måste din telefon först uppdateras innan du kan använda Eduroam. Kontakta LTH Support för hjälp med detta.

Har du Android version 2.1 eller senare i mobiltelefonen, gör så här för att förbereda telefonen för Eduroam:

 1. Slå på trådlöst nätverk i mobiltelefonen, genom att välja “Meny” → “Inställningar” → “Trådlöst och nätverk” → “Wi-Fi”.
 2. I samma meny, välj alternativet “Wi-Fi-inställningar”.
 3. Om Eduroam är tillgängligt ska det efter ett kort tag synas i listan över tillgängliga nätverk. Välj “Eduroam”.
 4. Fönstret “Anslut till eduroam” visas.
  1. I fältet “EAP-metod”, se till att alternativet “PEAP” är valt.
  2. I fältet “Fas 2-autentisering”, se till att alternativet “MSCHAPV2” är valt.
  3. I fältet “Identitet”, fyll i ditt Eduroam-användarnamn, dvs lucatid@lu.se eller stilid@lu.se.
  4. I fältet “Anonym identitet”, fyller du återigen i ditt Eduroam-användarnamn.
  5. I fältet “Lösenord för trådlöst” fyller du i ditt Lucat- eller STiL-lösenord.
  6. Tryck sedan på knappen “Anslut” för att ansluta.
 5. Gick inloggningen bra, visas snart ett meddelande i fönstret om att anslutningen lyckades och att du nu är ansluten till Eduroam. Du ska nu kunna starta en webbläsare och komma åt Internet. Uppkopplingen mot Internet ska också upplevas som snabbare än en uppkoppling via 3G.

Du har nu konfigurerat din Android-mobiltelefon för användning med Eduroam. Påföljande gånger ska du anslutas till Eduroam automatiskt när det är tillgängligt.

Andra mobiltelefoner

Det går även att ansluta till Eduroam med andra mobiltelefoner, exempelvis iPhone och mobiltelefoner med Windows Phone. Tekniska instruktioner finns här: http://video.ldc.lu.se/wlan/inst_802-1x.html

Tillfällig åtkomst för externa

Tillfällig åtkomst till bl.a. Eduroam för externa kan ordnas genom att arrangera gästkonton i Lucat i förväg. Alla anställda vid LU kan själva i Lucat skapa gästkonton till externa.

Juridiska fakulteten har utmärkta instruktioner för hur man gör på http://www.jur.lu.se/#!IT-gastforelasare, se “manualer” i högerkolumnen.

Ytterligare information

LDC har mer information om trådlösa nätverk på sidan http://www.ldc.lu.se/tjanster/natverk/tradlost-nat. Många instruktioner finns även på LU Support.

Support

Felanmälan

Driftstatus och eventuella allmänna problem med Eduroam rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://www.ldc.lu.se/drift/.

LDC har hela ansvaret för Eduroam vid Lunds universitet. Därför är det enbart till LDC:s ServiceDesk på anknytning 29000 (telefonnummer +46462229000 utanför Lunds universitet) som du ska vända dig till om du har problem med Eduroam.

eduroam.txt · Last modified: 2018-05-18 14:06 by cr