User Tools

Site Tools


edge

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
edge [2017-10-16 12:45]
cr
edge [2017-10-16 13:01] (current)
cr
Line 2: Line 2:
 ====== Microsoft Edge ====== ====== Microsoft Edge ======
  
-Microsoft Edge är en webbläsare som kan ses som ett modernare alternativ till [[ie|Internet Explorer]] och som till viss del påminner om webbläsaren [[Chrome]]. Edge följer med som standard i nyare versioner av [[Windows]] (från och med Windows 10) och är dessutom standardwebbläsare om man inte anger något annat. ​+{{  Microsoft_Edge_logo.png?​200}} ​Microsoft Edge är en webbläsare som kan ses som ett modernare alternativ till [[ie|Internet Explorer]] och som till viss del påminner om webbläsaren [[Chrome]]. Edge följer med som standard i nyare versioner av [[Windows]] (från och med Windows 10) och är dessutom standardwebbläsare om man inte anger något annat. ​
  
 Mer information om Edge finns på http://​www.microsoft.com/​sv-se/​windows/​microsoft-edge. Mer information om Edge finns på http://​www.microsoft.com/​sv-se/​windows/​microsoft-edge.
edge.txt · Last modified: 2017-10-16 13:01 by cr