User Tools

Site Tools


edge

This page in English

Microsoft Edge

Microsoft Edge är en webbläsare som kan ses som ett modernare alternativ till Internet Explorer och som till viss del påminner om webbläsaren Chrome. Edge följer med som standard i nyare versioner av Windows (från och med Windows 10) och är dessutom standardwebbläsare om man inte anger något annat.

Mer information om Edge finns på http://www.microsoft.com/sv-se/windows/microsoft-edge.

Frågor och svar

Hur ändrar jag så att Edge blir standardwebbläsare?

Hur kan jag importera mina favoriter till Edge?

Hur byter jag startsida?

Hur byter jag sökleverantör?

Om du hellre vill använda Google som leverantör av sökresultat i Edge, se instruktionerna på https://support.google.com/websearch/answer/464?hl=sv under rubriken “Microsoft Edge”.

Hur ändrar jag så att PDF-dokument öppnas i Adobe Reader eller Adobe Acrobat istället för i Edge?

Se instruktioner på Adobe Reader respektive Adobe Acrobat.

Kan jag fortfarande använda Internet Explorer?

Vi rekommenderar av säkerhetsskäl att man undviker att använda Internet Explorer. Se Internet Explorer för mer information om detta.

På sikt kommer användning av Internet Explorer inte längre att tillåtas.

Jag får beskedet att Edge inte stödjer Java. Hur löser jag det?

Edge och Chrome och många andra moderna webbläsare stödjer inte längre Java. Lösningen är att istället använda Internet Explorer för just de administrativa system som kräver Java. Se även sidan Java.

Support

Kontakta LTH Support.

edge.txt · Last modified: 2017-10-16 13:01 by cr