User Tools

Site Tools


e-postadresser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
e-postadresser [2015-12-17 14:12]
cr
e-postadresser [2019-11-06 16:03] (current)
cr
Line 33: Line 33:
 ==== Kan jag ändra min primära e-postadress?​ ==== ==== Kan jag ändra min primära e-postadress?​ ====
  
-Har man flera uppdrag i [[Lucat]], och de genererar olika e-postadresser,​ kan man välja vilken som ska vara primär under "​personlig information"​ i Lucat.+Har man flera uppdrag i [[Lucat]], och de genererar olika e-postadresser,​ kan man själv ​välja vilken som ska vara primär under "​personlig information"​ i Lucat.
  
 Se även [[#Vad är min primära e-postadress?​]]. Se även [[#Vad är min primära e-postadress?​]].
- 
- 
-==== Kan jag önska ytterligare e-postadresser med ändelsen @kansli.lth.se?​ ==== 
- 
-Nej. Se [[Bytet av e-postdomän för kansliet]] och nästa fråga. 
  
  
Line 50: Line 45:
 ==== Kan jag få en e-postadress med ändelsen @lth.se? ==== ==== Kan jag få en e-postadress med ändelsen @lth.se? ====
  
-I regel nej. Det finns flera skäl till detta. Ett är att e-postadresser under huvudnivån ''​@lth.se''​ gör risken för namnkonflikter större. Ett annat skäl är att e-postadresser med ändelsen ''​@lth.se''​ dessutom hanteras av ytterligare annat system, så det krävs både extra administration och samordning för att hantera sådant. Har du sådant önskemål krävs särskilda skäl och det är önskvärt med en bra motivering. Kontakta i så fall [[Helpdesk]] som skickar önskemålet vidare.+I regel nej. Det finns flera skäl till detta. Ett är att e-postadresser under huvudnivån ''​@lth.se''​ gör risken för namnkonflikter större. Ett annat skäl är att e-postadresser med ändelsen ''​@lth.se''​ dessutom hanteras av ytterligare annat system, så det krävs både extra administration och samordning för att hantera sådant. Har du sådant önskemål krävs särskilda skäl och det är önskvärt med en bra motivering. Kontakta i så fall [[LTH Support]] som skickar önskemålet vidare.
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Sedan mars 2012 hanteras all e-post med ändelsen ''​@kansli.lth.se''​ av [[LDC]]. Därför är det till LDC:s [[ServiceDesk]] på <​servicedesk@ldc.lu.se> du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med e-postadresser eller önska ytterligare e-postadresser.+Sedan mars 2012 hanteras all e-post med ändelsen ''​@kansli.lth.se''​ av [[LDC]]. Detsamma gäller ''​@lth.lu.se''​. Därför är det till [[ServiceDesk]] på <​servicedesk@lu.se>​ du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med e-postadresser eller önska ytterligare e-postadresser.
  
  
e-postadresser.1450357962.txt.gz · Last modified: 2015-12-17 14:12 by cr