User Tools

Site Tools


e-postadresser

This is an old revision of the document!


E-postadresser

Bakgrund

Frågor och svar

Vad avgör vilken som är min primära e-postadress och hur den ser ut?

Informationen i Lucat.

Hur kan jag ta reda på vilka eventuella ytterligare e-postadresser jag har?

  1. Öppna den globala adressboken i Outlook och leta upp dig själv i den långa listan. Enklast är att använda sökfunktionen och söka på ditt namn.
  2. Dubbelklicka på ditt namn.
  3. Välj fliken “E-postadresser”. Alla e-postadresser som föregås av prefixet SMTP: (små eller stora bokstäver spelar ingen roll) ska alla vara likvärdiga och fungerande e-postadresser som går till din postlåda.

Kan jag önska ytterligare e-postadresser med ändelsen @kansli.lth.se?

Ja, om det är motiverat. Kontakta ServiceDesk enligt nedan (se Support). Extra e-postadresser kräver ytterligare administration, och grundregeln är en e-postadress per anställd, så bifoga motivering.

Kan jag få en e-postadress med ändelsen @lth.se?

I regel nej. E-postadresser med ändelsen @lth.se hanteras av ytterligare annat system, så det krävs både extra administration och samordning för att hantera sådant. Har du sådant önskemål så är det önskvärt med en bra motivering. Kontakta i så fall Helpdesk som skickar önskemålet vidare.

Support

Sedan ett par år tillbaka hanteras all e-post med ändelsen @kansli.lth.se av LDC. Därför är det till LDC:s ServiceDesk på servicedesk@ldc.lu.se du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med e-postadresser eller önska ytterligare e-postadresser.

e-postadresser.1420641847.txt.gz · Last modified: 2015-01-07 15:44 by cr