User Tools

Site Tools


e-postadresser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
e-postadresser [2018-05-18 14:04]
cr
e-postadresser [2019-11-06 16:03]
cr
Line 36: Line 36:
  
 Se även [[#Vad är min primära e-postadress?​]]. Se även [[#Vad är min primära e-postadress?​]].
- 
- 
-==== Kan jag önska ytterligare e-postadresser med ändelsen @kansli.lth.se?​ ==== 
- 
-Nej. Se [[Bytet av e-postdomän för kansliet]] och nästa fråga. 
  
  
Line 55: Line 50:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Sedan mars 2012 hanteras all e-post med ändelsen ''​@kansli.lth.se''​ av [[LDC]]. Detsamma gäller ''​@lth.lu.se''​. Därför är det till LDC:s [[ServiceDesk]] på <​servicedesk@ldc.lu.se> du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med e-postadresser eller önska ytterligare e-postadresser.+Sedan mars 2012 hanteras all e-post med ändelsen ''​@kansli.lth.se''​ av [[LDC]]. Detsamma gäller ''​@lth.lu.se''​. Därför är det till [[ServiceDesk]] på <​servicedesk@lu.se>​ du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med e-postadresser eller önska ytterligare e-postadresser.
  
  
e-postadresser.txt · Last modified: 2019-11-06 16:03 by cr