User Tools

Site Tools


e-postadresser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
e-postadresser [2015-12-15 12:43]
cr
e-postadresser [2018-05-18 14:05]
cr
Line 20: Line 20:
   - Dubbelklicka på ditt namn.   - Dubbelklicka på ditt namn.
   - Välj fliken "​E-postadresser"​. E-postadressen som föregås av prefixet ''​SMTP:''​ med stora bokstäver är din primära e-postadress.   - Välj fliken "​E-postadresser"​. E-postadressen som föregås av prefixet ''​SMTP:''​ med stora bokstäver är din primära e-postadress.
 +
 +Se även [[#Kan jag ändra min primära e-postadress?​]].
  
  
Line 27: Line 29:
   - Dubbelklicka på ditt namn.   - Dubbelklicka på ditt namn.
   - Välj fliken "​E-postadresser"​. Alla e-postadresser som föregås av prefixet ''​smtp:''​ (små eller stora bokstäver) ska alla vara likvärdiga och fungerande e-postadresser som går till din postlåda (adressen som föregås av ''​SMTP:''​ med stora bokstäver är din primära e-postadress).   - Välj fliken "​E-postadresser"​. Alla e-postadresser som föregås av prefixet ''​smtp:''​ (små eller stora bokstäver) ska alla vara likvärdiga och fungerande e-postadresser som går till din postlåda (adressen som föregås av ''​SMTP:''​ med stora bokstäver är din primära e-postadress).
 +
 +
 +==== Kan jag ändra min primära e-postadress?​ ====
 +
 +Har man flera uppdrag i [[Lucat]], och de genererar olika e-postadresser,​ kan man själv välja vilken som ska vara primär under "​personlig information"​ i Lucat.
 +
 +Se även [[#Vad är min primära e-postadress?​]].
  
  
 ==== Kan jag önska ytterligare e-postadresser med ändelsen @kansli.lth.se?​ ==== ==== Kan jag önska ytterligare e-postadresser med ändelsen @kansli.lth.se?​ ====
 +
 +Nej. Se [[Bytet av e-postdomän för kansliet]] och nästa fråga.
 +
 +
 +==== Kan jag önska ytterligare e-postadresser med ändelsen @lth.lu.se? ====
  
 Ja, om det är motiverat. Kontakta [[ServiceDesk]] enligt nedan (se [[#​Support]]). Extra e-postadresser kräver ytterligare administration,​ och grundregeln är en e-postadress per anställd, så bifoga motivering. Ja, om det är motiverat. Kontakta [[ServiceDesk]] enligt nedan (se [[#​Support]]). Extra e-postadresser kräver ytterligare administration,​ och grundregeln är en e-postadress per anställd, så bifoga motivering.
Line 36: Line 50:
 ==== Kan jag få en e-postadress med ändelsen @lth.se? ==== ==== Kan jag få en e-postadress med ändelsen @lth.se? ====
  
-I regel nej. Det finns flera skäl till detta. Ett är att e-postadresser under huvudnivån ''​@lth.se''​ gör risken för namnkonflikter större. Ett annat skäl är att e-postadresser med ändelsen ''​@lth.se''​ dessutom hanteras av ytterligare annat system, så det krävs både extra administration och samordning för att hantera sådant. Har du sådant önskemål krävs särskilda skäl och det är önskvärt med en bra motivering. Kontakta i så fall [[Helpdesk]] som skickar önskemålet vidare.+I regel nej. Det finns flera skäl till detta. Ett är att e-postadresser under huvudnivån ''​@lth.se''​ gör risken för namnkonflikter större. Ett annat skäl är att e-postadresser med ändelsen ''​@lth.se''​ dessutom hanteras av ytterligare annat system, så det krävs både extra administration och samordning för att hantera sådant. Har du sådant önskemål krävs särskilda skäl och det är önskvärt med en bra motivering. Kontakta i så fall [[LTH Support]] som skickar önskemålet vidare.
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Sedan mars 2012 hanteras all e-post med ändelsen ''​@kansli.lth.se''​ av [[LDC]]. Därför är det till LDC:s [[ServiceDesk]] på <​servicedesk@ldc.lu.se> du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med e-postadresser eller önska ytterligare e-postadresser.+Sedan mars 2012 hanteras all e-post med ändelsen ''​@kansli.lth.se''​ av [[LDC]]. Detsamma gäller ''​@lth.lu.se''​. Därför är det till [[ServiceDesk]] på <​servicedesk@lu.se>​ du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med e-postadresser eller önska ytterligare e-postadresser.
  
  
e-postadresser.txt · Last modified: 2019-11-06 16:03 by cr