User Tools

Site Tools


e-post

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
e-post [2015-07-03 23:42]
perf [Support]
e-post [2018-01-10 14:49] (current)
cr
Line 25: Line 25:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-LDC har driftansvar för för LU:s e-postsystem. Därför är det till LU:s [[ServiceDesk]] på <​servicedesk@ldc.lu.se> du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med e-post.+LDC har driftansvar för för LU:s e-postsystem. Därför är det till LU:s [[ServiceDesk]] på <​servicedesk@lu.se>​ du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med e-post.
  
  
e-post.txt · Last modified: 2018-01-10 14:49 by cr