User Tools

Site Tools


e-post

E-post

Support

LDC har driftansvar för för LU:s e-postsystem. Därför är det till LU:s ServiceDeskservicedesk@lu.se du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med e-post.

e-post.txt · Last modified: 2018-09-20 11:05 by cr