User Tools

Site Tools


e-husets_vaktmasteri

E-husets vaktmästeri

E-husets vaktmästeri sköter det praktiska i E-huset, inklusive de föreläsningssalar och sammanträdesrum i detta hus som bokas via TimeEdit.

I E-husets vaktmästeri finns även inrymt ett tryckeri.

Mer information om E-husets vaktmästeri finns på följande webbadress:

http://www.ehuset.lth.se/vaktmaesteriet/

e-husets_vaktmasteri.txt · Last modified: 2017-09-25 10:38 by cr