User Tools

Site Tools


e-bok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
e-bok [2011-01-26 10:52]
cr
e-bok [2018-05-18 14:03] (current)
cr
Line 13: Line 13:
 Adobes programvaror för att läsa dokument som skyddats med den egna DRM-tekniken har också varierat med tiden. Först fanns "Adobe Acrobat eBook Reader"​ för att läsa e-böcker, sedan integrerades funktionen i vanliga "Adobe Acrobat Reader"​ (som sedan dessutom bytte namn till "Adobe Reader"​),​ och nu har man på sistone delat upp det igen så att det återigen krävs separat programvara för e-böcker. Den nyaste programvaran för e-böcker heter [[Adobe Digital Editions]] och är alltså helt skild från alla andra Adobe-produkter,​ inklusive Adobe Acrobat. Se sidan [[Adobe Digital Editions]] för mer information. Adobes programvaror för att läsa dokument som skyddats med den egna DRM-tekniken har också varierat med tiden. Först fanns "Adobe Acrobat eBook Reader"​ för att läsa e-böcker, sedan integrerades funktionen i vanliga "Adobe Acrobat Reader"​ (som sedan dessutom bytte namn till "Adobe Reader"​),​ och nu har man på sistone delat upp det igen så att det återigen krävs separat programvara för e-böcker. Den nyaste programvaran för e-böcker heter [[Adobe Digital Editions]] och är alltså helt skild från alla andra Adobe-produkter,​ inklusive Adobe Acrobat. Se sidan [[Adobe Digital Editions]] för mer information.
  
-Har du frågor, kontakta [[Helpdesk]].+Har du frågor, kontakta [[LTH Support]].
e-bok.txt · Last modified: 2018-05-18 14:03 by cr