User Tools

Site Tools


e-bok

Jag har beställt en elektronisk artikel genom Subito. Vad behöver jag för att kunna öppna den?

För Subito behövs programvaran “FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat and Adobe Reader”. Se sidan FileOpen för mer information.

Jag behöver läsa en e-bok eller elektronisk rapport som jag hämtat, men jag får ett felmeddelande om att rätt programvara inte finns installerad. Kan ni lösa det?

Utvecklingen inom e-böcker sker snabbt. Ofta distribueras upphovsrättsligt skyddade verk som e-böcker och elektroniska rapporter inte som vanliga PDF-filer, utan de kräver ofta istället särskild programvara som kan läsa s.k. DRM-skyddade1) dokument. Hämtar man sådana dokument och försöker öppna dem på en kanslidator, kan man ibland få en varning om att rätt programvara inte är installerad.

Vilket som är “rätt” programvara varierar dock beroende på i vilket filformat som dokumentet levereras. Det finns flera leverantörer av DRM-skydd, som ofta kräver olika programvaror. Nedan beskrivs det DRM-skydd som levereras av programvarutillverkaren Adobe.

Adobes programvaror för att läsa dokument som skyddats med den egna DRM-tekniken har också varierat med tiden. Först fanns “Adobe Acrobat eBook Reader” för att läsa e-böcker, sedan integrerades funktionen i vanliga “Adobe Acrobat Reader” (som sedan dessutom bytte namn till “Adobe Reader”), och nu har man på sistone delat upp det igen så att det återigen krävs separat programvara för e-böcker. Den nyaste programvaran för e-böcker heter Adobe Digital Editions och är alltså helt skild från alla andra Adobe-produkter, inklusive Adobe Acrobat. Se sidan Adobe Digital Editions för mer information.

Har du frågor, kontakta LTH Support.

1)
DRM = Digital Rights Management, en sammanfattande förkortning på flera olika tekniker för att förhindra kopiering av upphovsrättsligt skyddat material
e-bok.txt · Last modified: 2018-05-18 14:03 by cr