User Tools

Site Tools


dropbox

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dropbox [2019-08-20 11:16]
cr
dropbox [2019-08-20 11:19] (current)
cr [Dropbox]
Line 10: Line 10:
 Se även fallet med Enköpings kommun, https://​www.datainspektionen.se/​Documents/​beslut/​2011-09-30-enkopings-kommun.pdf. Se även fallet med Enköpings kommun, https://​www.datainspektionen.se/​Documents/​beslut/​2011-09-30-enkopings-kommun.pdf.
  
-Sveriges lärosäten har istället, genom samarbetsorganet [[SUNET]], gemensamt handlat upp en tjänst som noggrannt uppfyller lagkraven. Denna tjänst heter **[[Box]]**. Även [[Office 365]]/​[[OneDrive]] uppfyller kraven. Om du i ditt arbete har behov av en webbaserad tjänst för att lagra och dela dokument och filer **bör du använda [[Box]] eller [[Office 365]]/​[[OneDrive]] istället för Dropbox**.+Sveriges lärosäten har istället, genom samarbetsorganet [[SUNET]], gemensamt handlat upp en tjänst som noggrannt uppfyller lagkraven. Denna tjänst heter **[[Box]]**. Även **[[Office 365]]**/**[[OneDrive]]** uppfyller kraven. Om du i ditt arbete har behov av en webbaserad tjänst för att lagra och dela dokument och filer **bör du använda [[Box]] eller [[Office 365]]/​[[OneDrive]] istället för Dropbox**.
  
 Se även [[molntjänster]] för en jämförelse. Se även [[molntjänster]] för en jämförelse.
  
dropbox.txt · Last modified: 2019-08-20 11:19 by cr